PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

Strona główna dla eip-kpkzbp

EIP - Instrumenty Finansowe - Aktualności i wydarzenia


Relacja z konferencji podsumowującej Program ramowy CIP w dn. 28 listopada 2013 r.

W dniu 28 listopada 2013 r., w Sali pod Kopułą w Ministerstwie Gospodarki w Warszawie odbyła się konferencja "Europejski Tydzień MŚP w Polsce. EUROPEJSKIE PROGRAMY WSPARCIA BIZNESU W POLSCE - DZIŚ I JUTRO”.  
 
Konferencja została  zorganizowana pod patronatem Komisji Europejskiej oraz Wicepremiera i Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego. Wydarzenie stanowiło część obchodów Europejskiego Tygodnia MŚP. Jednocześnie spotkanie to było okazją do podsumowania wyników kończącego się Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP).

Przesłanie Komisarza KE ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu – Antonio Tajani’ego, skierowane do uczestników konferencji, odczytała Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce p. dr Ewa Synowiec.  Wobec zatwierdzenia w ostatnich dniach przez Parlament Europejski Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2014-2020 niezwykle ważny był udział w spotkaniu p.  Clément Williamson’a, który z ramienia Komisji Europejskiej – Dyrekcji Generalnej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu przedstawił założenia nowego Programu ramowego UE na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz MŚP 2014-2020 (COSME).

W czasie konferencji politycy oraz eksperci wszystkich czterech Krajowych Programów Kontaktowych utworzonych do promocji Programu ramowego CIP w Polsce, podsumowali wyniki kończącego się Programu  CIP.  Jednocześnie  przedstawiono możliwości płynące z nadchodzących regulacji na lata 2014-2020. Przedsiębiorcy, do których przede wszystkim skierowana była konferencja,  otrzymali także informację o jeszcze dostępnych instrumentach i środkach w zakresie programów ramowych UE na lata 2007-2013. 
 
Bardzo ważnym elementem spotkania były „historie sukcesu” przedstawione przez, zaproszonych przez organizatorów, przedstawicieli firm – Beneficjentów Programu CIP, w różnych jego komponentach i programach szczegółowych.

W czasie konferencji Wiceprezes, Minister Gospodarki, Janusz Piechociński wręczył Związkowi Banków Polskich nagrodę za zwycięstwo w eliminacjach krajowych w ramach Konkursu Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości 2013- w kategorii „Rozwój środowiska biznesowego”. Statuetkę odebrał Wiceprezes Zarządu Związku Banków Polskich mec. Jerzy Bańka. 

W czasie trwania konferencji, do dyspozycji zainteresowanych przedsiębiorców dostępne były stoiska eksperckie i materiały promocyjne dotyczące Programu CIP oraz programów ramowych przewidzianych w kolejnej perspektywie UE.

Konferencja w MG, 28.12.2013

Konferencja w MG, 28.12.2013

Konferencja w MG, 28.12.2013

Konferencja w MG, 28.12.2013

Konferencja w MG, 28.12.2013

Konferencja w MG, 28.12.2013

Konferencja w MG, 28.12.2013

Konferencja w MG, 28.12.2013

Konferencja w MG, 28.12.2013

Konferencja w MG, 28.12.2013