PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

Strona główna dla eip-kpkzbp

EIP - Instrumenty Finansowe - Aktualności i wydarzenia


KPK CIP Instrumenty Finansowe dla MŚP nagrodzony przez Ministra Gospodarki i przez Komisję Europejską!

29 listopada br. Wiceprezes, Minister Gospodarki, Janusz Piechocińskie wręczył Związkowi Banków Polskich nagrodę za zwycięstwo w eliminacjach krajowych w ramach Konkursu Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości 2013- w kategorii „Rozwój środowiska biznesowego”. 

Konkurs organizowany jest przez Komisję Europejską od 2006r. Polska corocznie bierze w nim udział, a jego eliminacje narodowe organizuje Minister Gospodarki, zaś ocenę złożonych wniosków dokonuje niezależna kapituła, złożona z przedstawicieli świata nauki, biznesu i mass mediów. W tegorocznej edycji konkursu, spośród wielu nadesłanych wniosków, wybrano i nagrodzono, za efektywność i wyniki, w kategorii „Rozwój środowiska biznesowego” projekt realizowany przez Związek Banków Polskich pn. „Krajowy Punkt Kontaktowy Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP) – Instrumenty finansowe dla MŚP”. 
Kilka dni wcześniej, 25 listopada w Wilnie, podczas europejskiego zjazdu SME (SME Assembly 2013), organizowanego w ramach prezydencji litewskiej w UE, Komisja Europejska uroczyście  wręczyła Finalistom Narodowym Europejskiej Nagrody Promocji Przedsiębiorczości 2013 certyfikaty zwycięstwa na poziomie krajowym. Związek Banków Polskich został doceniony za działania na rzecz poprawy otoczenia biznesu w postaci Krajowego Punktu Kontaktowego Programu na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP)- instrumenty finansowe dla MŚP. Gratulacje podpisał wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, Komisarz ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Antonio Tajani.
***
Krajowy Punkt Kontaktowy Programu CIP został powołany przez Radę Ministrów w 2007r. jako oficjalna jednostka ds. CIP dla polskiego rynku finansowego. Misją KPK jest inspirowanie i szkolenie rynku finansowego dla aktywnego uczestnictwa w CIP. KPK przy ZBP prowadzi bezpłatną działalność informacyjną, promocyjną i doradczą. Działalność KPK dla poszczególnych podprogramów CIP nadzorowana jest przez Ministerstwo Gospodarki a koordynowana jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Obsługiwany przez KPK komponent CIP pn. „Instrumenty finansowe dla MSP”, stanowi największą i najtrudniejszą część Programu CIP. Adresowany jest bowiem do zróżnicowanego rynku instytucji  finansowych (banków, przedsiębiorstw leasingowych, funduszy pożyczkowych i poręczeń kredytowych, funduszy vc, oraz do funduszy współpracujących ściśle z sieciami aniołów biznesu) i wymaga opracowania instrumentów inżynierii finansowej wdrażanych w perspektywie  średnio i długoterminowej. Głównym celem KPK jest ułatwianie przedsiębiorcom dostępu do finansowania. KPK CIP współpracuje także ze wszystkimi organizacjami rynku finansowego ujętego w CIP oraz z organizacjami przedsiębiorców. Sukcesy KPK CIP to m.in. prawie 6 tys. projektów polskich MŚP wspartych instrumentami zwrotnymi, zwolnienie polskich firm korzystających z tego wsparcia z pomocy publicznej oraz zbudowanie jednej z największych w Europie sieci dystrybucji środków UE. Aktualnie, po sukcesie tej inicjatywy w latach 2007-2013, prowadzone są prace legislacyjne ws. kontynuacji działalności KPK w zakresie nowych instrumentów zwrotnych programów ramowych UE dla biznesu na lata 2014-2020. 

Więcej:  KPK CIP Instrumenty Finansowe dla MŚP: PROGRAMY@zbp.pl, tel: +48/693459595 

Wręczenie statuetki przez Wicepremiera J. Piechocińskiego dla ZBP

Wręczenie statuetki przez Wicepremiera J. Piechocińskiego dla ZBP

Wręczenie statuetki przez Wicepremiera J. Piechocińskiego dla ZBP

Wręczenie statuetki przez Wicepremiera J. Piechocińskiego dla ZBP