PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

Strona główna dla eip-kpkzbp

EIP - Instrumenty Finansowe - Promocja Programu CIP


Międzynarodowy Kongres Energii Odnawialnej - Green Power 2011

Międzynarodowy Kongres Energii Odnawialnej - Green Power 2011

W dniach 5-6 października 2011 r. w Warszawie odbył się Międzynarodowy Kongres Energii Odnawialnej - Green Power 2011. Kongres zgromadził przedstawicieli polityki, nauki i biznesu i był okazją do wymiany informacji i doświadczeń w dziedzinie energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii. 

W seminarium „Finansowanie innowacji” przedstawiona została oferta zarówno banków komercyjnych, jak też finansowania eko-inwestycji ze wsparciem środków finansowych z Unii Europejskiej. Ekspert Krajowego Punktu Kontaktowego Programu ramowego CIP dla polskiego rynku finansowego omówił możliwości jakie przedsiębiorstwom działającym w zakresie eko-innowacji dają instrumenty finansowe dla MŚP dostępne w Programie CIP. Udział, sześciu już, polskich instytucji finansowych w unijnym systemie poręczeń w ramach Programu CIP zapewnia przedsiębiorcom dostęp do finansowania zewnętrznego na warunkach dogodniejszych niż miało to miejsce w tych instytucjach przed ich udziałem w Programie CIP.