PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

Strona główna dla iee-kpkkape
Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
Krajowy Punkt Kontaktowy Programu Szczegółowego CIP Inteligentna Energia - Program dla Europy
Intelligent Energy Europe (IEE)

 

 

W związku z zakończeniem programu "Inteligentna Energia - Europa" chcielibyśmy podziękować wszystkim podmiotom, które składały i realizowały projekty, za 15 lat owocnej współpracy. Mamy nadzieję, że zdobyta przez Państwa wiedza i doświadczenie zaowocują realizacją projektów w ramach nowego programu Horyzont 2020. Życzymy wszystkim sukcesów w zdobywaniu unijnych funduszy.

Zespół Krajowego Punktu Kontaktowego Programu IEE

 

 

Program Inteligentna Energia - Europa jest instrumentem realizacji polityki energetycznej Komisji Europejskiej. Celem programu jest wspieranie wzrostu efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Przyczynia się on do zapewnienia zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii dla Europy.

 

 

 

8 listopada 2010 r. Agencja ds. Konkurencyjności i Innowacji oficjalnie ogłosiła zmianę logo Programu IEE.

 

 

 

Aktualności i wydarzenia
Ostatni konkurs w obecnym okresie programowania cieszył się ogromnym zainteresowaniem. W sumie złożonych zostało 547 wniosków.

Agencja ds. Konkurencyjności i Innowacji (EACI) wprowadziła istotne zmiany do kontraktów na realizację projektów IEE. Najważniejsze wydają się zapisy dotyczące rozliczeń projektów. Zapisy te wprowadzają obowiązek rozliczania projektów w EURO a nie w walucie narodowej jak to było dotychczas.

Komisja Europejska opublikowała przewodnik finansowy na lata 2007-2013.

 

Strona : | 1 | 2 | [3]