PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

Strona główna dla iee-kpkkape
Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
Krajowy Punkt Kontaktowy Programu Szczegółowego CIP Inteligentna Energia - Program dla Europy
Intelligent Energy Europe (IEE)

 

 

W związku z zakończeniem programu "Inteligentna Energia - Europa" chcielibyśmy podziękować wszystkim podmiotom, które składały i realizowały projekty, za 15 lat owocnej współpracy. Mamy nadzieję, że zdobyta przez Państwa wiedza i doświadczenie zaowocują realizacją projektów w ramach nowego programu Horyzont 2020. Życzymy wszystkim sukcesów w zdobywaniu unijnych funduszy.

Zespół Krajowego Punktu Kontaktowego Programu IEE

 

 

Program Inteligentna Energia - Europa jest instrumentem realizacji polityki energetycznej Komisji Europejskiej. Celem programu jest wspieranie wzrostu efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Przyczynia się on do zapewnienia zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii dla Europy.

 

 

 

8 listopada 2010 r. Agencja ds. Konkurencyjności i Innowacji oficjalnie ogłosiła zmianę logo Programu IEE.

 

 

 

Aktualności i wydarzenia
Na europejskiej stronie Programu "Inteligenta Energia - Europa" pojawił się kolejnych numer magazynu poświęconego temu Programowi.
Serdecznie zapraszamy wszystkie podmioty, które brały udział w projektach realizowanych w ramach programu IEE, do zaprezentowania ich w przygotowywanej publikacji podsumowującej.
Rok 2013 jest ostatnim rokiem działania programu Inteligentna Energia - Europa. Od 2014 roku jego priorytety zostaną włączone do przygotowywanego nowego Programu Ramowego Badań i Innowacji "Horyzont 2020"
Podczas tagrów POLEKO miała miejscae organizowana przez Fundusze Europejskie konferencja pn: "Źródła finansowania inwestycji prośrodowiskowych u progu nowego okresu programowania".

Krajowy Punkt Kontaktowy Programu IEE serdecznie dziękuje wszystkim, którzy odwiedzili nasze stoisko informacyjne podczas Targów POLEKO 2013.

W tym roku Targi POLEKO odbyły się w dniach 7-10 października 2013 r.

Strona : | 1 | [2] | 3