PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

Strona główna dla ict-psp-kpkippt
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Krajowy Punkt
Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej
Krajowy Punkt Kontaktowy dla Programu Szczegółowego CIP na Rzecz Wspierania Polityki w Zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT PSP)

* * *

 

UWAGA: w związku z zakończeniem realizacji programu CIP, z końcem 2013 r. działalność Krajowego Punktu Kontaktowego dla programu CIP prowadzonego w IPPT PAN została zakończona.


* * *

 

Witamy na stronie Programu Szczegółowego CIP na Rzecz Wspierania Polityki w Zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT PSP).

 

Poniżej znajdą Państwo aktualności na temat konkursów, konferencji i szkoleń, a także inne wiadomości istotne z punktu widzenia firmy, samorządu, organizacji pozarządowej bądź też innej jednostki zainteresowanej skorzystaniem z możliwości jakie oferuje Program ICT PSP.

 

Po lewej stronie ekranu, w zakładce "Poszukiwanie Partnerów" znajdą Państwo oferty współpracy w ramach Programu z innymi podmiotami z Unii Europejskiej. Jeżeli chcą Państwo umieścić własną ofertę współpracy w Europejskiej Sieci Punktów Kontaktowych programu Konkurencyjność i Innowacje, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres: cip.ict (at) kpk.gov.pl 

 

Poniżej znajdą Państwo dokument w formacie pdf w którym przedstawiono zakres wsparcia ze strony Punktu Kontaktowego CIP ICT PSP. 

Aktualności i wydarzenia
14 stycznia 2010 r., w Brukseli odbył się Dzień informacyjny dla 4 konkursu w ramach Programu Szczegółowego na Rzecz Wspierania Polityk z zakresu Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (CIP-ICT PSP). Będzie to jedyny konkurs w roku 2010.
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE oraz Stowarzyszenie „Miasta w Internecie" zapraszają 2.02.br. na Dzień informacyjny Programu na Rzecz Wspierania Polityki Dotyczącej Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (Information Communication Technologies - Policy Support Programme - ICT PSP), który jest jednym z komponentów Programu Ramowego na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji (Competitiveness and Innovation Programme - CIP).
Zamieszczony poniżej raport końcowy Progress Report i2010 eGovernment Action Plan przedstawia kompleksowy przegląd osiągnięć, wyzwań i rekomendacji z obszaru eGovernment. Jego strategicznym celem jest przeprowadzenie oceny jakościowej postępu prac realizowanych na bazie raportu i2010 eGovernment Action Plan 2006-2010.
Unijni ministrowie zobowiązali się do rozwoju inteligentnych usług publicznych dla obywateli i przedsiębiorstw do 2015 roku. Komisja z zadowoleniem przyjęła ten znaczący krok naprzód w tworzeniu elektronicznych usług administracji publicznej, które mają być transgraniczne, interaktywne, indywidualne i bardziej dostępne dla przeciętnego użytkownika. Na piątej Konferencji Ministerialnej eGovernment w Malmö (Szwecja), w dniu 19.11.2009, ministrowie UE przedstawili wspólną wizję i priorytety polityczne, w jaki sposób te założenia mają być osiągnięte.
Celem projektu STORK finansowanego w ramach Programu ICT PSP jest osiągnięcie interoperacyjności systemów elektronicznej tożsamości (eID) które funkcjonują lub mają zostać wdrożone w krajach UE. 12 Listopada br. Konsorcjum zakończyło pracę nad ramami i specyfikacją elektronicznej tożsamości obywatela - założenia te będą testowane w pięciu projektach pilotażowych których rozpoczęcie zaplanowano w 2010 r.
Strona : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | [10] | 11 | 12 | 13 | 14
Pliki do pobrania