PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

Strona główna dla ict-psp-kpkippt
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Krajowy Punkt
Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej
Krajowy Punkt Kontaktowy dla Programu Szczegółowego CIP na Rzecz Wspierania Polityki w Zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT PSP)

* * *

 

UWAGA: w związku z zakończeniem realizacji programu CIP, z końcem 2013 r. działalność Krajowego Punktu Kontaktowego dla programu CIP prowadzonego w IPPT PAN została zakończona.


* * *

 

Witamy na stronie Programu Szczegółowego CIP na Rzecz Wspierania Polityki w Zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT PSP).

 

Poniżej znajdą Państwo aktualności na temat konkursów, konferencji i szkoleń, a także inne wiadomości istotne z punktu widzenia firmy, samorządu, organizacji pozarządowej bądź też innej jednostki zainteresowanej skorzystaniem z możliwości jakie oferuje Program ICT PSP.

 

Po lewej stronie ekranu, w zakładce "Poszukiwanie Partnerów" znajdą Państwo oferty współpracy w ramach Programu z innymi podmiotami z Unii Europejskiej. Jeżeli chcą Państwo umieścić własną ofertę współpracy w Europejskiej Sieci Punktów Kontaktowych programu Konkurencyjność i Innowacje, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres: cip.ict (at) kpk.gov.pl 

 

Poniżej znajdą Państwo dokument w formacie pdf w którym przedstawiono zakres wsparcia ze strony Punktu Kontaktowego CIP ICT PSP. 

Aktualności i wydarzenia
Komisarz ds. Agendy Cyfrowej, pani Neelie Kroes zaprezentowała plany Komisji Europejskiej w sprawie wspólnotowych rozwiązań w dziedzinie szybkich połączeń internetowych i sieci mobilnych.
Do 30 listopada 2010 roku trawa nabór wniosków o dofinansowanie projektów informatycznych na podstawie art. 12 ustawy z 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
28 Września br. Wydział ds. eZdrowia w Departamencie Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi zaprasza do udziału w organizowanym przez siebie warsztacie w ramach projektu międzynarodowego "EHR-QTN (Thematic Network on Quality and Certification of EHR systems)".

Komisja Europejska opublikowała podstawowe informacje dot. oceny i statusu projektów wyłonionych w wyniku konkursu CIP-ICT PSP-2009-4. W konkursie zgłoszono 139 projektów z oczekiwaniem dofinansowania na kwotę 319 mln€. 41 projektów znalazło się ostatecznie na liście do finansowania, w tym 4 Pilotaże A, 25 Pilotaży B, 8 Sieci Tematycznych (TN) i 4 Sieci Najlepszych Praktyk.

14-go lipca Komitet Programowy ICT PSP rozpoczął prace nad programem pracy na rok 2011.

 

Przedstawione zostały wstępne założenia tego programu.

Strona : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [8] | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Pliki do pobrania