PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

Strona główna dla ict-psp-kpkippt
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Krajowy Punkt
Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej
Krajowy Punkt Kontaktowy dla Programu Szczegółowego CIP na Rzecz Wspierania Polityki w Zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT PSP)

* * *

 

UWAGA: w związku z zakończeniem realizacji programu CIP, z końcem 2013 r. działalność Krajowego Punktu Kontaktowego dla programu CIP prowadzonego w IPPT PAN została zakończona.


* * *

 

Witamy na stronie Programu Szczegółowego CIP na Rzecz Wspierania Polityki w Zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT PSP).

 

Poniżej znajdą Państwo aktualności na temat konkursów, konferencji i szkoleń, a także inne wiadomości istotne z punktu widzenia firmy, samorządu, organizacji pozarządowej bądź też innej jednostki zainteresowanej skorzystaniem z możliwości jakie oferuje Program ICT PSP.

 

Po lewej stronie ekranu, w zakładce "Poszukiwanie Partnerów" znajdą Państwo oferty współpracy w ramach Programu z innymi podmiotami z Unii Europejskiej. Jeżeli chcą Państwo umieścić własną ofertę współpracy w Europejskiej Sieci Punktów Kontaktowych programu Konkurencyjność i Innowacje, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres: cip.ict (at) kpk.gov.pl 

 

Poniżej znajdą Państwo dokument w formacie pdf w którym przedstawiono zakres wsparcia ze strony Punktu Kontaktowego CIP ICT PSP. 

Aktualności i wydarzenia
W dniach od 28 Lutego do 5 Marca br. odbędzie się akcja na rzecz zwiększenia kompetencji cyfrowych wśród osób zagrożonych wykluczeniem z procesu przekształcania się społeczeństw w Społeczeństwo Informacyjne. W ramach Get Online Week podmioty administracji publicznej, biblioteki, organizacje pozarządowe oraz firmy branży telekomunikacyjnej oraz szkoły i uczniowie wspólnie zorganizują szereg imprez, kursów i konkurów których celem jest podkreślenie kluczowej roli kompetencji cyfowych w dzisiejszych czasach.
Komisja Europejska do 11 Lutego 2011 r. prowadzi konsultacje społeczne przygotowywanych obecnie przepisów roamingowych. 
Komitet Zarządzający Programu ICT PSP zaopiniował pozytywnie zakres 5 konkursu w ramach programu ICT PSP. Jest to kluczowy krok w drodze do ogłoszenia tegorocznych naborów
Komisja Europejska zaprezentowała główne założenia ambitnego programu współpracy podmiotów administracji publicznej Krajów Członkowskich UE, której celem będzie poprawa jakości usług oferowanych za pomocą Internetu.
Stowarzyszenie „Miasta w Internecie" wraz z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Ogólnopolską Fundacją Edukacji Komputerowej realizują obecnie kampanię społeczną na rzecz edukacji cyfrowej dorosłych Polaków.
Strona : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | [7] | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Pliki do pobrania