PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

Strona główna dla ict-psp-kpkippt
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Krajowy Punkt
Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej
Krajowy Punkt Kontaktowy dla Programu Szczegółowego CIP na Rzecz Wspierania Polityki w Zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT PSP)

* * *

 

UWAGA: w związku z zakończeniem realizacji programu CIP, z końcem 2013 r. działalność Krajowego Punktu Kontaktowego dla programu CIP prowadzonego w IPPT PAN została zakończona.


* * *

 

Witamy na stronie Programu Szczegółowego CIP na Rzecz Wspierania Polityki w Zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT PSP).

 

Poniżej znajdą Państwo aktualności na temat konkursów, konferencji i szkoleń, a także inne wiadomości istotne z punktu widzenia firmy, samorządu, organizacji pozarządowej bądź też innej jednostki zainteresowanej skorzystaniem z możliwości jakie oferuje Program ICT PSP.

 

Po lewej stronie ekranu, w zakładce "Poszukiwanie Partnerów" znajdą Państwo oferty współpracy w ramach Programu z innymi podmiotami z Unii Europejskiej. Jeżeli chcą Państwo umieścić własną ofertę współpracy w Europejskiej Sieci Punktów Kontaktowych programu Konkurencyjność i Innowacje, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres: cip.ict (at) kpk.gov.pl 

 

Poniżej znajdą Państwo dokument w formacie pdf w którym przedstawiono zakres wsparcia ze strony Punktu Kontaktowego CIP ICT PSP. 

Aktualności i wydarzenia
W dniach 19 do 20 Maja br. w Budapeszcie odbędzie się konferencja "ICT Proposers' day", której celem jest nawiązanie kontaktów pomiędzy instytucjami badawczymi, przedsiębiorcami i innymi organizacjami zainteresowanymi udziałem w międzynarodowych projektach badawczych i wdrożeniowych finansowanych ze środków unijnych
Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje społeczne na temat roli jaką ma odgrywać podpis elektroniczny i autoryzacja elektroniczna (eID) w rozwoju Europejskiego Wspólnego Rynku.
10 Lutego 2010 r. Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zorganizował Dzień Informacyjny dla 5 konkursu (CIP-ICT PSP-2011-5) w Programie na Rzecz Wspierania Polityki w Zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych.
Mając na uwadze cele zawarte w Europejskiej Agendzie Cyfrowej, Komisja Europejska zatwierdziła pomoc publiczną w kwocie 1,8 miliarda € na rozwój sieci szerokopasmowych.
Z okazji tegorocznych obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu Komisja Europejska ogłosiła 8 lutego zamiar zintensyfikowania dialogu z branżą TIK oraz organizacjami ds. dzieci i młodzieży w celu opracowania bezpieczniejszych produktów gwarantujących ochronę dzieci korzystających z Internetu.
Strona : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [6] | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Pliki do pobrania