PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

Strona główna dla ict-psp-kpkippt
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Krajowy Punkt
Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej
Krajowy Punkt Kontaktowy dla Programu Szczegółowego CIP na Rzecz Wspierania Polityki w Zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT PSP)

* * *

 

UWAGA: w związku z zakończeniem realizacji programu CIP, z końcem 2013 r. działalność Krajowego Punktu Kontaktowego dla programu CIP prowadzonego w IPPT PAN została zakończona.


* * *

 

Witamy na stronie Programu Szczegółowego CIP na Rzecz Wspierania Polityki w Zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT PSP).

 

Poniżej znajdą Państwo aktualności na temat konkursów, konferencji i szkoleń, a także inne wiadomości istotne z punktu widzenia firmy, samorządu, organizacji pozarządowej bądź też innej jednostki zainteresowanej skorzystaniem z możliwości jakie oferuje Program ICT PSP.

 

Po lewej stronie ekranu, w zakładce "Poszukiwanie Partnerów" znajdą Państwo oferty współpracy w ramach Programu z innymi podmiotami z Unii Europejskiej. Jeżeli chcą Państwo umieścić własną ofertę współpracy w Europejskiej Sieci Punktów Kontaktowych programu Konkurencyjność i Innowacje, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres: cip.ict (at) kpk.gov.pl 

 

Poniżej znajdą Państwo dokument w formacie pdf w którym przedstawiono zakres wsparcia ze strony Punktu Kontaktowego CIP ICT PSP. 

Aktualności i wydarzenia
Neelie Kroes, Komisarz UE odpowiedzialna za Europejską Agendę Cyfrową, wyraziła swoje zaniepokojenie faktem iż niewielki odsetek kobiet wybiera karierę w sektorze technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych.
W celu uproszczenia zawiłych i różniących się z kraju do kraju uregulowań dotyczących praw autorskich, a także mając na uwadze zwiększenie dostępu do dzieł i dóbr kultury dla wszystkich europejczyków,  Komisja Europejska rozważa wprowadzenie opcjonalnego, jednolitego schematu ochrony praw autorskich filmów, programów TV i innych dzieł audiowizualnych.
W ramach Europejskiego Portalu Sieci Szerokopasmowych stworzono możliwość konsultacji przyszłego kształtu europejskich wytycznych wdrażania sieci szerokopasmowych w całej UE.
W ramach prac prowadzonych w projekcie ECRN (European Civil Registry Network) opublikowany został 4 biuletyn dotyczący prac zmierzających do wprowadzenia pełnego obiegu obiegu informacji o obywatelach UE pomiędzy rejestrami publicznymi krajów członkowskich.
W dniach 15 - 17 Czerwca br. w Zakopanem odbędzie się 15 z kolei, coroczna Konferencja „Miasta w Internecie". Nad wydarzeniem patronat honorowy objął Prezydent RP, Pan Bronisław Komorowski.
Strona : | 1 | 2 | 3 | [4] | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Pliki do pobrania