PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

Strona główna dla ict-psp-kpkippt
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Krajowy Punkt
Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej
Krajowy Punkt Kontaktowy dla Programu Szczegółowego CIP na Rzecz Wspierania Polityki w Zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT PSP)

* * *

 

UWAGA: w związku z zakończeniem realizacji programu CIP, z końcem 2013 r. działalność Krajowego Punktu Kontaktowego dla programu CIP prowadzonego w IPPT PAN została zakończona.


* * *

 

Witamy na stronie Programu Szczegółowego CIP na Rzecz Wspierania Polityki w Zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT PSP).

 

Poniżej znajdą Państwo aktualności na temat konkursów, konferencji i szkoleń, a także inne wiadomości istotne z punktu widzenia firmy, samorządu, organizacji pozarządowej bądź też innej jednostki zainteresowanej skorzystaniem z możliwości jakie oferuje Program ICT PSP.

 

Po lewej stronie ekranu, w zakładce "Poszukiwanie Partnerów" znajdą Państwo oferty współpracy w ramach Programu z innymi podmiotami z Unii Europejskiej. Jeżeli chcą Państwo umieścić własną ofertę współpracy w Europejskiej Sieci Punktów Kontaktowych programu Konkurencyjność i Innowacje, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres: cip.ict (at) kpk.gov.pl 

 

Poniżej znajdą Państwo dokument w formacie pdf w którym przedstawiono zakres wsparcia ze strony Punktu Kontaktowego CIP ICT PSP. 

Aktualności i wydarzenia
W dniu 22 Listopada 2011 r. w siedzibie Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE odbędzie się warsztat dla osób uczestniczących w projektach realizowanych w ramach Programu CIP-ICT PSP.
 19 Października 2011 r. Komisja Europejska zaproponowała dokonanie dodatkowej inwestycji w wysokości 9,2 miliardów Euro na rzecz pan-Europejskich projektów poprawiających szerokopasmowy dostęp obywateli i firm do Internetu

 

W czwartek 28 Lipca 2011 r, 2 lata po wdrożeniu w pełnym zakresie, czeski system wymiany korespondencji między obywatelami a urzędami zanotował odbiór 50 milionowej przesyłki.

 11 Października 2011 r. w Brukseli odbędzie się warsztat na temat powszechnego dostępu obywateli UE do usług publicznych świadczonych każdy kraj UE.

Komisja Europejska wydała komunikat, w którym podkreśliła znaczenie jednego z celów Europejskiej Agendy Cyfrowej dla rozwoju  bazującej na nowych technologiach i zrównoważonej gospodarki, oraz integracji społecznej. Celem tym jest zapewnienie do 2020 r. wszystkim Europejczykom dostępu do nternetu o przepustowości przekraczającej 30 Mb/s, a przynajmniej połowie europejskich gospodarstw domowych dostępu do połączeń o przepustowości przekraczającej 100 Mb/s.
Strona : | 1 | 2 | [3] | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Pliki do pobrania