PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

Strona główna dla eip-kpkippt
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Krajowy Punkt
Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej
Krajowy Punkt Kontaktowy dla Programu na Rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji - EIP (Poza Instrumentami Finansowymi)

* * *

 

UWAGA: w związku z zakończeniem realizacji programu CIP, z końcem 2013 r. działalność Krajowego Punktu Kontaktowego dla programu CIP prowadzonego w IPPT PAN została zakończona.


* * *

 

W dniu 10 września 2007 r. została podpisania umowa pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Instytutem Podstawowych Problemów Techniki PAN na prowadzenie działalności Krajowego Punktu Kontaktowego dla beneficjentów Programu Ramowego na rzecz wzrostu konkurencyjności i innowacji 2007-2013 w zakresie komponentu "Instrumenty Pozafinansowe", w ramach Programu na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP).

 

Program na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji wspiera przedsiębiorstwa, w szczególności MŚP, przedsiębiorczość, innowacje (w tym innowacje ekologiczne) oraz konkurencyjność przemysłu.

 

 

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE: www.kpk.gov.pl

Szczegółowe informacje i pytania: cip.eip@kpk.gov.pl

 

Aktualności i wydarzenia

Celem  programu CIP Eco-innovation jest wzmocnienie ekologicznej i konkurencyjnej pozycji Europy poprzez wsparcie innowacyjnych rozwiązań służących ochronie środowiska. Wdrożenia związane z tą inicjatywą mają dostarczać pomysłów i rozwiązań przyjaznych środowisku oraz otwierać dostęp do unijnego rynku dla przedsiębiorców z poszczególnych krajów Europy. Podczas szkolenia eksperci KPK zaprezentują etapy przygotowania wniosku.

 

Więcej informacji:

http://www.wctt.pl/news/szkolenie-ekoinnowacje-dla-msp/

 

Komisja Europejska zaprezentowała propozycję nowego programu dedykowanego podnoszeniu konkurencyjności MŚP - COSME stanowiącego kontynuację jednego z podprogramów CIP -  Programu na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji EIP. Planowany budżet programu COSME na lata 2014-2020 to 2,5 mld euro. Do głównych celów programu należą: ułatwienie dostępu dla MŚP do finansowania, stworzenie przyjaznego środowiska dla przedsiębiorczości, promowanie kultury przedsiębiorczości, podnoszenie zrównoważonej konkurencyjności w sektorze MŚP oraz wsparcie internacjonalizacji sektora. Dodatkowe informacje oraz dokumenty programowe dostępne są na stronie:

http://ec.europa.eu/cip/cosme/index_en.htm

 

Już po raz czwarty w Dusseldorfie odbędą się spotkania brokerskie instytucji, przedsiębiorstw oraz naukowców z całej Europy zainteresowanych nawiązaniem współpracy i wspólnym składaniem projektów europejskich w ramach 7-ego Programu Ramowego oraz Programu CIP. W tym roku wydarzenie poświęcone będzie następującym obszarom tematycznym: technologie informacyjne i komunikacyjne, energia, nanomateriały, life science oraz akcje People. Rejestracja uczestników potrwa do 17 lutego 2012 r. Szczegółowe informacje, program oraz rejestracja dostępne są na stronie:

http://www.frp.nrw.de/frp2/en/fpa/evt/aga/?v=619&lce=EN

W tym roku w ramach Europejskiego Tygodnia Przedsiębiorstw przygotowaliśmy dla Państwa serię szkoleń w regionach. 04.10.2011 będziemy w Łodzi, gdzie wspólnie z Fundacją na rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości poprowadzimy warsztaty dla przedsiębiorców. Następnego dnia - 05.10.2011 - będziemy z Państwem w Bydgoszczy, by w dniach 6-7.10.2011 zaprosić Państwa na stoisko informacyjne do Katowic podczas Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W następnym tygodniu nasi eksperci czekać będą na Państwa w Warszawie - 13.10.2011 - na warsztatach przygotowanych wspólnie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

KPK PB UE we współpracy z siecią Enterprise Europe Network organizuje cykl warsztatów z możliwości uzyskania dofinansowania z funduszy Programów Ramowych. Warsztaty odbędą się: 12 września br w Krakowie (Ośrodek EEN - Centrum Transferu Technologii przy Politechnice Krakowskiej), 4 października w Łodzi (Ośrodek EEN - Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości) oraz 5 października w Bydgoszczy (Ośrodek EEN - Toruńska Agencja Rozwoju regionalnego S.A).

 

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie www.kpk.gov.pl w zakładce „Imprezy"

Strona : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | [10] | 11 | 12 | 13 | 14 | 15