PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

Strona główna dla eip-kpkippt
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Krajowy Punkt
Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej
Krajowy Punkt Kontaktowy dla Programu na Rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji - EIP (Poza Instrumentami Finansowymi)

* * *

 

UWAGA: w związku z zakończeniem realizacji programu CIP, z końcem 2013 r. działalność Krajowego Punktu Kontaktowego dla programu CIP prowadzonego w IPPT PAN została zakończona.


* * *

 

W dniu 10 września 2007 r. została podpisania umowa pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Instytutem Podstawowych Problemów Techniki PAN na prowadzenie działalności Krajowego Punktu Kontaktowego dla beneficjentów Programu Ramowego na rzecz wzrostu konkurencyjności i innowacji 2007-2013 w zakresie komponentu "Instrumenty Pozafinansowe", w ramach Programu na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP).

 

Program na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji wspiera przedsiębiorstwa, w szczególności MŚP, przedsiębiorczość, innowacje (w tym innowacje ekologiczne) oraz konkurencyjność przemysłu.

 

 

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE: www.kpk.gov.pl

Szczegółowe informacje i pytania: cip.eip@kpk.gov.pl

 

Aktualności i wydarzenia
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła tegoroczną edycję konkursu dedykowanego małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP), które złożyły wniosek projektowy w ramach międzynarodowego programu innowacyjnego jako koordynator lub też występują w takim projekcie jako partner. Wnioski można składać od 28 maja 2012r do 31 lipca 2012r., do godz. 16.30 (decyduje data stempla pocztowego).
10 lipca 2012 r. Komisja Europejska ogłosiła 52 konkursy 7. Programu Ramowego (http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls ).
Z badania Eurobarometru dotyczącego MŚP wynika, że 37 proc. MŚP w UE ma przynajmniej jeden pełny lub niepełny „ekologiczny etat". Ekologiczne miejsca pracy powstają głównie w MŚP, a nie w dużych firmach: w 2012 r. 1 na 8 pracowników małych i średnich przedsiębiorstw pracował na „ekologicznym etacie", co odpowiada prawie 13 proc. wszystkich miejsc pracy w MŚP (w dużych przedsiębiorstwach jest to zaledwie 1 na 33 pracowników, co odpowiada 3 proc. wszystkich miejsc pracy w takich firmach). Tworzenie ekologicznych etatów w MŚP to dynamiczna tendencja - szacuje się, że w ciągu najbliższych 2 lat ich liczba wzrośnie o 35 proc.

baner WIRE 2012

 

W dniach 4 i 5 czerwca 2012 r. w Krakowie odbędzie się konferencja Week of Innovative Regions WIRE 2012. Konferencja stanowić będzie strategiczne forum dyskusji dedykowane rozwojowi regionalnemu opartemu na wiedzy i innowacji ukierunkowanemu na istotne elementy związane z realizacją Unii Innowacji na poziomie regionalnym...

Niemieckia firma poszukuję partnera do biegnącego projektu z dziedziny ekoinnowacji - więcej informacji tutaj
Strona : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | [9] | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15