PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

Strona główna dla eip-kpkippt
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Krajowy Punkt
Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej
Krajowy Punkt Kontaktowy dla Programu na Rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji - EIP (Poza Instrumentami Finansowymi)

* * *

 

UWAGA: w związku z zakończeniem realizacji programu CIP, z końcem 2013 r. działalność Krajowego Punktu Kontaktowego dla programu CIP prowadzonego w IPPT PAN została zakończona.


* * *

 

W dniu 10 września 2007 r. została podpisania umowa pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Instytutem Podstawowych Problemów Techniki PAN na prowadzenie działalności Krajowego Punktu Kontaktowego dla beneficjentów Programu Ramowego na rzecz wzrostu konkurencyjności i innowacji 2007-2013 w zakresie komponentu "Instrumenty Pozafinansowe", w ramach Programu na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP).

 

Program na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji wspiera przedsiębiorstwa, w szczególności MŚP, przedsiębiorczość, innowacje (w tym innowacje ekologiczne) oraz konkurencyjność przemysłu.

 

 

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE: www.kpk.gov.pl

Szczegółowe informacje i pytania: cip.eip@kpk.gov.pl

 

Aktualności i wydarzenia
W tegorocznym konkursie na projekty ekoinnowacyjne wnioski można składać od 8 maja 2012 r. do 6 września 2012r. Zaproszenie do składania wniosków jest otwarte dla innowacyjnych pod względem ekologicznym produktów, technik, usług i procesów, które mają na celu zapobieżenie oddziaływaniu na środowisko lub ograniczenie go, bądź które przyczyniają się do optymalnego wykorzystania zasobów. Planuje się, że dofinansowanie otrzyma około 50 projektów.
W związku z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorstw, nabór aplikacji w inicjatywie US-Poland Innovation Hub został przedłużony do 30 sierpnia 2012 r. do godz.: 17:00.

29 sierpnia 2012 roku odbędzie się transmisja na żywo poświęcona przygotowaniu projektu typu „Działania Demonstracyjne" w 7. Programie Ramowym. Wydarzenie dostępne będzie pod adresem: http://webcast.ec.europa.eu/eutv/portal/index.html. Wezmą w nim udział nie tylko urzędnicy Komisji Europejskiej, ale również koordynatorzy zwycięskich projektów.

 

Nowy plan działania na rzecz ekoinnowacji (EcoAP) ma przyczynić się do rozwoju innowacji zmniejszających presję wywieraną na środowisko oraz ułatwić wprowadzanie innowacji na rynek. Bowiem technologie przyjazne dla środowiska są korzystne dla przedsiębiorstw i pomagają tworzyć nowe miejsca pracy, przyczyniając się tym samym do wzrostu konkurencyjności Europy pod względem gospodarczym.
Ponad 90 wniosków projektowych dotyczących ekoinnowacji uzyskało dofinansowanie w ramach inicjatywy Program na Rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (CIP), od początku jej działania, tj. od roku 2008. Wśród nagrodzonych pomysłów znalazły się nowy organiczny nawóz, kafelki wytwarzane ze zużytych i poddanych recyklingowi kineskopów, samochodowa tapicerka wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu…
Strona : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [8] | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15