PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

Strona główna dla eip-kpkippt
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Krajowy Punkt
Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej
Krajowy Punkt Kontaktowy dla Programu na Rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji - EIP (Poza Instrumentami Finansowymi)

* * *

 

UWAGA: w związku z zakończeniem realizacji programu CIP, z końcem 2013 r. działalność Krajowego Punktu Kontaktowego dla programu CIP prowadzonego w IPPT PAN została zakończona.


* * *

 

W dniu 10 września 2007 r. została podpisania umowa pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Instytutem Podstawowych Problemów Techniki PAN na prowadzenie działalności Krajowego Punktu Kontaktowego dla beneficjentów Programu Ramowego na rzecz wzrostu konkurencyjności i innowacji 2007-2013 w zakresie komponentu "Instrumenty Pozafinansowe", w ramach Programu na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP).

 

Program na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji wspiera przedsiębiorstwa, w szczególności MŚP, przedsiębiorczość, innowacje (w tym innowacje ekologiczne) oraz konkurencyjność przemysłu.

 

 

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE: www.kpk.gov.pl

Szczegółowe informacje i pytania: cip.eip@kpk.gov.pl

 

Aktualności i wydarzenia
 Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniach 'RESEARCH  2013' - Wyzwania profesjonalizacji zarządzania projektami badawczo-rozwojowymi w jednostkach naukowych organizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz Stowarzyszenie "Edukacja dla Przedsiębiorczości".

Organizatorzy:
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz Stowarzyszenie "Edukacja dla Przedsiębiorczości"


„Nauka dla polityki ochrony środowiska" (Science for Environment Policy)  to serwis aktualności publikowany przez Dyrekcję Generalną ds. Środowiska Komisji Europejskiej. Serwis adresowany jest do decydentów, naukowców oraz społeczeństwa.
 
24 stycznia 2013 r. odbędzie się kolejne z cyklu interaktywnych spotkań – Boomerang – „Co nowego na Horyzoncie 2020 dla współpracy nauka – przemysł?”. Gośćmi będą Anna Wiśniewska oraz Grażyna Omarska – eksperci KPK PB UE. Podczas rozmowy poruszone zostaną następujące tematy: Czym właściwie jest Horyzont 2020? Jaki jest jego budżet, cele i założenia? Jakie możliwości oferuje dla współpracy nauki z przemysłem? Czy i jak Horyzont 2020 wspiera przedsiębiorczość akademicką i mobilność naukowców?
Gościem Boomeranga w Krakowie będzie Prof.  dr hab. Andrzej Jajszczyk, Dyrektor Narodowego Centrum Nauki, Prof. A. Jajszczyk opowie o kulisach pracy w NCN oraz o swoich planach i wizjach rozwoju tej placówki.
W dniach 7-8 marca 2013 w Dusseldorfie już po raz 5-ty odbędą się międzynarodowe spotkania brokerskie Successful R&I in Europe 2013, 5th European Networking Event Take off for Horizon 2020".
Strona : | 1 | 2 | 3 | 4 | [5] | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15