PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

Strona główna dla eip-kpkippt
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Krajowy Punkt
Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej
Krajowy Punkt Kontaktowy dla Programu na Rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji - EIP (Poza Instrumentami Finansowymi)

* * *

 

UWAGA: w związku z zakończeniem realizacji programu CIP, z końcem 2013 r. działalność Krajowego Punktu Kontaktowego dla programu CIP prowadzonego w IPPT PAN została zakończona.


* * *

 

W dniu 10 września 2007 r. została podpisania umowa pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Instytutem Podstawowych Problemów Techniki PAN na prowadzenie działalności Krajowego Punktu Kontaktowego dla beneficjentów Programu Ramowego na rzecz wzrostu konkurencyjności i innowacji 2007-2013 w zakresie komponentu "Instrumenty Pozafinansowe", w ramach Programu na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP).

 

Program na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji wspiera przedsiębiorstwa, w szczególności MŚP, przedsiębiorczość, innowacje (w tym innowacje ekologiczne) oraz konkurencyjność przemysłu.

 

 

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE: www.kpk.gov.pl

Szczegółowe informacje i pytania: cip.eip@kpk.gov.pl

 

Aktualności i wydarzenia

Zaproszenie do składania wniosków zaprasza zainteresowane organizacje regionalne do przedstawienia, w pierwszym etapie, krótkiej koncepcji ich wizji, dotyczącej tego jak promować przedsiębiorczość w regionach za pomocą klastrów jako platformy w celu wspierania rozwoju branż wschodzących. Wnioski na etap I (około 5 stron) można składać do dnia 17.04.2013.

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w seminarium z cyklu "Europejskie Przedsiębiorstwo" pt. „Obowiązki przedsiębiorstw wynikające z rozporządzeń REACH i CLP”, organizowanym przez ośrodek sieci Enterprise Europe Network, afiliowany przy PARP. Seminarium odbędzie się 23 kwietnia 2013 r. w Warszawie, w Centrum Szkoleniowym Instytutu Rozwoju Biznesu Sp. z o.o., Sienna Center, budynek 3, ul. Sienna 73 sala Saturn/Jowisz w godz. 10:30-14.30. Zgłoszenia na seminarium można dokonać do dnia 19 kwietnia br. poprzez nadesłanie wypełnionego formularza na adres: seminaria_een@parp.gov.pl lub wypełnienie elektronicznego formularza zamieszczonego na stronie www.een.org.pl w zakładce seminaria.
 W dniu 11 marca 2013 w Warszawie odbędzie się spotkanie networkingowe z udziałem Fernando Gouveia i Toma Rice’a z PlugandPlay Techcenter. Spotkanie będzie stanowiło doskonałą okazję do zapoznania się z ofertą współpracy z Plug and Play - jednego z największych akceleratorów na świecie.
Nadrenia Północna-Westfalia (NRW) jest 18-milionowym regionem Niemiec, o największej koncentracji uniwersytetów i ośrodków badawczych w Europie. Jest tu wytwarzane ok. 22% niemieckiego PKB. Największe miasta to m.in.: Düsseldorf, Kolonia, Dortmund, Essen, Duisburg, Wuppertal i Bonn. W Dusseldorfie po raz piąty odbyło się wydarzenie wspierające współpracę międzynarodową - „European Networking Event”.
 W dniach 1 -3 marca 2013 r. w Warszawie odbędzie się Warsaw Service Jam  - pierwsza lokalna edycja ogólnoświatowego wydarzenia Global Service Jam. Wydarzenie będzie stanowiło doskonałą możliwość zapoznania się i przetestowania w praktyce nowoczesnych metod design thinkingu i prototypowania.

 

Strona : | 1 | 2 | 3 | [4] | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15