PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

Strona główna dla eip-kpkippt
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Krajowy Punkt
Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej
Krajowy Punkt Kontaktowy dla Programu na Rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji - EIP (Poza Instrumentami Finansowymi)

* * *

 

UWAGA: w związku z zakończeniem realizacji programu CIP, z końcem 2013 r. działalność Krajowego Punktu Kontaktowego dla programu CIP prowadzonego w IPPT PAN została zakończona.


* * *

 

W dniu 10 września 2007 r. została podpisania umowa pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Instytutem Podstawowych Problemów Techniki PAN na prowadzenie działalności Krajowego Punktu Kontaktowego dla beneficjentów Programu Ramowego na rzecz wzrostu konkurencyjności i innowacji 2007-2013 w zakresie komponentu "Instrumenty Pozafinansowe", w ramach Programu na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP).

 

Program na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji wspiera przedsiębiorstwa, w szczególności MŚP, przedsiębiorczość, innowacje (w tym innowacje ekologiczne) oraz konkurencyjność przemysłu.

 

 

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE: www.kpk.gov.pl

Szczegółowe informacje i pytania: cip.eip@kpk.gov.pl

 

Aktualności i wydarzenia

Na konkurs: „ W kierunku światowej klasy klastrów: Promowanie doskonałości klastrów” można składać wnioski od 17 kwietnia do 18 czerwca 2013 roku. Komisja Europejska planuje dofinansować 4 projekty kwotą 1.377.000 euro, przeznaczając na dofinansowanie pojedynczego wniosku 344.250 euro. Do udziału w konkursie zaproszone są władze regionalne oraz krajowe, jak również agencje zajmujące się zarzadzaniem inicjatywami klastrowymi. Każde konsorcjum powinno składać się z partnerów pochodzących z 3 różnych państw uczestniczących w Programie CIP.

 

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_CIP?callIdentifier=62-G-ENT-CIP-13-N04C031&specificProgram=EIP

Kolejne forum ekoinnowacji odbędzie się w Pradze czeskiej i poświęcone będzie zagadnieniu wykorzystania innowacyjnych technologii do poprawy jakości powietrza w aglomeracjach miejskich.
Europejski Tydzień MŚP 2013 będzie trwał od 25 do 30 listopada.
7 marca br. PARP, uruchomiła III edycję naboru wniosków o udzielenie wsparcia w ramach programu Wsparcie na uzyskanie grantu. Nabór potrwa do 28 czerwca br.
Komisja Europejska przygotowuje platformę innowacyjną, która zapewni małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) zapoznanie się z całym cyklem  innowacji. W tej chwili opracowana została ankieta skierowana do przedsiębiorców, która ma ułatwić prowadzenie prac, tak aby całość odpowiadała potrzebom przedsiębiorców. Ankietę można wypełniać do dnia 11 kwietnia 2013 roku.

http://survey.sme4rtdi.eu/index.php?sid=91179&lang=en
Strona : | 1 | 2 | [3] | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15