PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

Strona główna dla eip-kpkippt
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Krajowy Punkt
Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej
Krajowy Punkt Kontaktowy dla Programu na Rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji - EIP (Poza Instrumentami Finansowymi)

* * *

 

UWAGA: w związku z zakończeniem realizacji programu CIP, z końcem 2013 r. działalność Krajowego Punktu Kontaktowego dla programu CIP prowadzonego w IPPT PAN została zakończona.


* * *

 

W dniu 10 września 2007 r. została podpisania umowa pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Instytutem Podstawowych Problemów Techniki PAN na prowadzenie działalności Krajowego Punktu Kontaktowego dla beneficjentów Programu Ramowego na rzecz wzrostu konkurencyjności i innowacji 2007-2013 w zakresie komponentu "Instrumenty Pozafinansowe", w ramach Programu na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP).

 

Program na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji wspiera przedsiębiorstwa, w szczególności MŚP, przedsiębiorczość, innowacje (w tym innowacje ekologiczne) oraz konkurencyjność przemysłu.

 

 

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE: www.kpk.gov.pl

Szczegółowe informacje i pytania: cip.eip@kpk.gov.pl

 

Aktualności i wydarzenia
EuroNews, pan-europejski wielojęzyczny  kanał telewizyjny rozpoczął  niedawno nadawanie programu telewizyjnego i magazynu internetowego poświęconego tematyce  badań i innowacji w Europie.
W odpowiedzi na prośbę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, uprzejmie informuję, że w MNiSW trwają aktualnie prace nad stanowiskiem Polski wobec przyszłego Programu Ramowego UE w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji. W tym celu, m. in. opracowano kwestionariusz (w załączeniu), zawierający 23 pytania dotyczące Państwa doświadczeń z uczestnictwa w projektach 7. Programu Ramowego UE oraz zaleceń/rekomendacji odnośnie przyszłego Programu Ramowego UE.

25 stycznia 2011 w Brukseli odbędzie się konferencja dedykowana przyszłemu kształtowi Programu CIP. Konferencja stanowi kontynuacje konsultacji publicznych dotyczących Programu CIP II. Konferencji towarzyszyła będzie wystawa prezentująca dotychczasowe projekty zrealizowane z funduszy Programu CIP.

 

Więcej informacji, program oraz formularz rejestracyjny dostępne na stronie:

http://ec.europa.eu/cip/cip_conference/index_en.htm

Najnowsza publikacja Eurostatu przedstawia analizę aktywności przedsiębiorstw w obszarze innowacji w 27 państwach UE oraz Norwegii i Chorwacji za okres 2006-2008. Według danych polskie przedsiębiorstwa uplasowały się na końcu stawki. Jedynie 28% wykazuje aktywność innowacyjną.

 

Więcej informacji na stronie:

http://www.ipr-helpdesk.org/news/news_7032.en.xml.html?mode=subscription

Komisja Europejska poszukuje ekspertów do oceny wniosków z dziedziny ekoinnowacji dla projektów pilotażowych i powielania rynkowego w Programie na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji CIP EIP.

 

Więcej informacji: http://ec.europa.eu/eaci/call_en.htm

 

Kontakt:  EACI-ECO-INNOVATION-EXPERTS@ec.europa.eu

Strona : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | [15]