PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

Strona główna dla eip-kpkippt
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Krajowy Punkt
Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej
Krajowy Punkt Kontaktowy dla Programu na Rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji - EIP (Poza Instrumentami Finansowymi)

* * *

 

UWAGA: w związku z zakończeniem realizacji programu CIP, z końcem 2013 r. działalność Krajowego Punktu Kontaktowego dla programu CIP prowadzonego w IPPT PAN została zakończona.


* * *

 

W dniu 10 września 2007 r. została podpisania umowa pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Instytutem Podstawowych Problemów Techniki PAN na prowadzenie działalności Krajowego Punktu Kontaktowego dla beneficjentów Programu Ramowego na rzecz wzrostu konkurencyjności i innowacji 2007-2013 w zakresie komponentu "Instrumenty Pozafinansowe", w ramach Programu na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP).

 

Program na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji wspiera przedsiębiorstwa, w szczególności MŚP, przedsiębiorczość, innowacje (w tym innowacje ekologiczne) oraz konkurencyjność przemysłu.

 

 

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE: www.kpk.gov.pl

Szczegółowe informacje i pytania: cip.eip@kpk.gov.pl

 

Aktualności i wydarzenia
W dniach 10-11 marca 2011 r. w Düsseldorfie odbędzie się trzecia z cyklu konferencja Successful R&D in Europe: 3rd European Networking Event organizowana przez Ministerstwo ds. Innowacji, Nauki i Badań Landu Nadrenii Północnej Westfalii.

W dniach 22-23 marca w Birmingham w Wielkiej Brytanii br. odbędzie się jubileuszowe, 10 Forum dotyczące ekoinnowacji zatytułowane: "Towards a Resource-Efficient Economy: From Policy to Action".

 

Więcej informacji, formularz rejestracyjny oraz program spotkania dostępne są na stronie:

http://ec.europa.eu/environment/ecoinnovation2011/1st_forum/

Przedsiębiorstwa zainteresowane pozyskaniem praktycznych informacji na temat głównych trendów związanych z rozwojem innowacyjnej przedsiębiorczości w Unii Europejskiej mogą skorzystać z serii spotkań organizowanych w ramach projektu Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw.
Komisja Europejska wkrótce uruchomi platformę e-learningową zaprojektowane specjalnie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Za sumę 1 mln EUR Platforma zapewni darmowe szkolenia online, dostęp do kluczowych informacji i forum komunikacyjnego, a wszystko to po to, aby pomóc, zachęcić i przygotować MŚP  do udziału w projektach prowadzonych w ramach 7PR.

EcoCluP - Partnerstwa Klastrów Ekoinnowacyjnych dla Umiędzynarodowienia i Wzrostu - to  innowacyjna platforma dla klastrów  powstała  w ramach inicjatywy Europe-Innova, prowadzonej przez DG Enterprise and Industry. Jej celem jest przyśpieszenie wdrażania innowacji i rozwoju firm w Europie, szczególnie podmiotów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Priorytetem inicjatywy jest rozwój i testowanie nowych lub lepszych instrumentów wsparcia skierowanych do klastrów, a przez nie do należących do nich firm. EcoCluP zrzesza klastry zajmujące się tematyką ekoinnowacji.

 

Szczegółowe informacje na stronach:

http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_86197.asp?soid=E59EAE5FD9834AADA169C286A0C9212A

http://www.europe-innova.eu/web/guest/cluster-cooperation/cluster-innovation-platform/ecoclup/about

Strona : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | [14] | 15