PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

Strona główna dla eip-kpkippt
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Krajowy Punkt
Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej
Krajowy Punkt Kontaktowy dla Programu na Rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji - EIP (Poza Instrumentami Finansowymi)

* * *

 

UWAGA: w związku z zakończeniem realizacji programu CIP, z końcem 2013 r. działalność Krajowego Punktu Kontaktowego dla programu CIP prowadzonego w IPPT PAN została zakończona.


* * *

 

W dniu 10 września 2007 r. została podpisania umowa pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Instytutem Podstawowych Problemów Techniki PAN na prowadzenie działalności Krajowego Punktu Kontaktowego dla beneficjentów Programu Ramowego na rzecz wzrostu konkurencyjności i innowacji 2007-2013 w zakresie komponentu "Instrumenty Pozafinansowe", w ramach Programu na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP).

 

Program na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji wspiera przedsiębiorstwa, w szczególności MŚP, przedsiębiorczość, innowacje (w tym innowacje ekologiczne) oraz konkurencyjność przemysłu.

 

 

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE: www.kpk.gov.pl

Szczegółowe informacje i pytania: cip.eip@kpk.gov.pl

 

Aktualności i wydarzenia

27 maja 20011 West Midlands Service organizuje w Brukseli spotkanie z brytyjskimi przedsiębiorcami i naukowcami zainteresowanymi współpracą w ramach przyszłych projektów w zakresie 7-ego Programu ramowego w priorytecie Environment, w Programie CIP - Eco-innovation oraz Programie LIFE+.

 

Szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa dostępne są na stronie:

http://www.wmeuprojects.eu/events.php

W dniu 29 marca 2011 r. w godzinach 10:00-12:00 Enterprise Europe Network/ Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. organizuje konsultacje on-line z ekspertem Krajowego Punktu Kontaktowego w zakresie wsparcia projektów ekoinnowacyjnych w sektorze MŚP.
28 kwietnia w Brukseli odbędzie się Europejski Dzień Informacyjny dedykowany najnowszemu konkursowi w dziedzinie ekoinnowacji dla projektów pilotażowych i powielania rynkowego w Programie CIP EIP.
Celem spotkań jest prezentacja możliwości dofinansowania projektów z 7. Programu Ramowego UE oraz Programu na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (CIP), jak również przedstawienie możliwości kooperacji sektora przedsiębiorstw i środowiska naukowego jako sposobu podniesienia konkurencyjności firmy.

Komisja Europejska ogłosiła datę otwarcia nowego konkursu dla projektów pilotażowych i powielania rynkowego w dziedzinie ekoinnowacji w Programie CIP EIP. Konkurs będzie otwarty od 28 kwietnia do 8 września 2011 r. W kwietniu zostanie zorganizowany także Europejski dzień informacyjny dotyczący ekoinnowacji.

 

Aktualne informacje dostępne na stronie:

http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/index_en.htm

Strona : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | [13] | 14 | 15