PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

Strona główna dla eip-kpkippt
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Krajowy Punkt
Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej
Krajowy Punkt Kontaktowy dla Programu na Rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji - EIP (Poza Instrumentami Finansowymi)

* * *

 

UWAGA: w związku z zakończeniem realizacji programu CIP, z końcem 2013 r. działalność Krajowego Punktu Kontaktowego dla programu CIP prowadzonego w IPPT PAN została zakończona.


* * *

 

W dniu 10 września 2007 r. została podpisania umowa pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Instytutem Podstawowych Problemów Techniki PAN na prowadzenie działalności Krajowego Punktu Kontaktowego dla beneficjentów Programu Ramowego na rzecz wzrostu konkurencyjności i innowacji 2007-2013 w zakresie komponentu "Instrumenty Pozafinansowe", w ramach Programu na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP).

 

Program na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji wspiera przedsiębiorstwa, w szczególności MŚP, przedsiębiorczość, innowacje (w tym innowacje ekologiczne) oraz konkurencyjność przemysłu.

 

 

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE: www.kpk.gov.pl

Szczegółowe informacje i pytania: cip.eip@kpk.gov.pl

 

Aktualności i wydarzenia
30 czerwca 2011 r. we Wrocławiu ekspert KPK poprowadzi warsztaty dedykowane przygotowywaniu wniosków projektowych w najnowszym konkursie w zakresie projektów pilotażowych i powielania rynkowego w dziedzinie ekoinnowacji CIP-Eco-Innovation-2011.
W dniach 20-22 czerwca 2011r odbywać się będzie w Warszawie Tydzień Innowacji, organizowany przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE. W trakcie imprezy zaprezentowane zostaną różne formy zdobywania funduszy na działalność innowacyjną.
Raport OECD „Lepsze polityki dla wsparcia ekoinnowacji" (Better policies to support eco-innovations, styczeń 2011 r.) podejmuje temat ekoinnowacji z perspektywy różnych praktyk oraz zróżnicowanych systemów rynkowych występujących w państwach OECD.

W styczniowym numerze magazynu Portfel.pl został opublikowany artykuł p. Anety Maszewskiej z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej pt.: "Polskie firmy stawiają na zielone technologie"

 

KPK PB UE zaprasza na Dzień informacyjny oraz warsztaty dedykowane najnowszemu konkursowi w zakresie projektów pilotażowych i powielania rynkowego CIP-Eco-Innovation-2011. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną założenia najnowszego konkursu, a także zasady przygotowywania projektów. Spotkanie poprowadzą eksperci KPK oraz Przedstawiciel KE.

 

Szczegółowa agenda spotkania oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie:

http://www.kpk.gov.pl/aktualnosci/imprezy/i.html?id=4328

Strona : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | [12] | 13 | 14 | 15