PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

Strona główna dla eip-kpkippt
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Krajowy Punkt
Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej
Krajowy Punkt Kontaktowy dla Programu na Rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji - EIP (Poza Instrumentami Finansowymi)

* * *

 

UWAGA: w związku z zakończeniem realizacji programu CIP, z końcem 2013 r. działalność Krajowego Punktu Kontaktowego dla programu CIP prowadzonego w IPPT PAN została zakończona.


* * *

 

W dniu 10 września 2007 r. została podpisania umowa pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Instytutem Podstawowych Problemów Techniki PAN na prowadzenie działalności Krajowego Punktu Kontaktowego dla beneficjentów Programu Ramowego na rzecz wzrostu konkurencyjności i innowacji 2007-2013 w zakresie komponentu "Instrumenty Pozafinansowe", w ramach Programu na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP).

 

Program na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji wspiera przedsiębiorstwa, w szczególności MŚP, przedsiębiorczość, innowacje (w tym innowacje ekologiczne) oraz konkurencyjność przemysłu.

 

 

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE: www.kpk.gov.pl

Szczegółowe informacje i pytania: cip.eip@kpk.gov.pl

 

Aktualności i wydarzenia

W dniach 5-6 września 2011 r. w Gdańsku odbędzie się konferencja oraz dzień brokerski dedykowany technologiom środowiskowym i nawiązaniu współpracy m.in.: ekoinnowacjom w obszarach recyclingu, budownictwa oraz eko-efektywności.

 

Szczegółowa agenda spotkania oraz rejestracja dostępne na stronie:

http://www.b2match.eu/envtechgdansk2011

 

W najnowszym numerze miesięcznika Ecomanager ukazał się artykuł K. Walczyk-Matuszyk „Pieniądze na ekoinnowacje" dedykowany tematyce najnowszego konkursu w dziedzinie ekoinnowacji CIP-Eco-Innovation-2011.

Polskie małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), biorące udział w międzynarodowych programach innowacyjnych, np. 7 Programie Ramowym, mogą ubiegać się o wsparcie ze strony Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wsparcie może zostać  przeznaczone na pokrycie kosztów (refundacja) przygotowania i złożenia jednego wniosku projektowego, w odpowiedzi na jedno wezwanie konkursowe w ramach międzynarodowego programu innowacyjnego.
20 lipca 2011r Komisja Europejska planuje uruchomienie nowej transzy konkursów dla małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w 7. Programie Ramowym. Wnioski będzie można składać do 06 grudnia br., do godz. 17.00. Przewidywany budżet tegorocznego konkursu to: 239,2 mln euro, w tym:

27 kwietnia 2011 KE opublikowała nowy konkurs w dziedzinie ekoinnowacji w Programie CIP EIP: CIP-Eco-innovation-2011. Konkurs pozostanie otwarty do 8 września 2011. Projekty można składać w 5 obszarach priorytetowych: recycling materiałów, zrównoważone budownictwo, sektor spożywczy, sektor wodny oraz zielony biznes.

 

Szczegółowe informacje oraz dokumenty konkursowe dostępne są na stronach KE:

http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/getting-funds/application-packs/index_en.htm

Strona : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | [11] | 12 | 13 | 14 | 15