PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

Strona główna dla eip-kpkippt
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Krajowy Punkt
Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej
Krajowy Punkt Kontaktowy dla Programu na Rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji - EIP (Poza Instrumentami Finansowymi)

* * *

 

UWAGA: w związku z zakończeniem realizacji programu CIP, z końcem 2013 r. działalność Krajowego Punktu Kontaktowego dla programu CIP prowadzonego w IPPT PAN została zakończona.


* * *

 

W dniu 10 września 2007 r. została podpisania umowa pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Instytutem Podstawowych Problemów Techniki PAN na prowadzenie działalności Krajowego Punktu Kontaktowego dla beneficjentów Programu Ramowego na rzecz wzrostu konkurencyjności i innowacji 2007-2013 w zakresie komponentu "Instrumenty Pozafinansowe", w ramach Programu na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP).

 

Program na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji wspiera przedsiębiorstwa, w szczególności MŚP, przedsiębiorczość, innowacje (w tym innowacje ekologiczne) oraz konkurencyjność przemysłu.

 

 

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE: www.kpk.gov.pl

Szczegółowe informacje i pytania: cip.eip@kpk.gov.pl

 

Aktualności i wydarzenia
Według nowego wskaźnika wprowadzonego przez Komisję Europejską państwa członkowskie UE, które najlepiej wykorzystują możliwości stwarzane przez innowacje, to Szwecja, Niemcy, Irlandia i Luksemburg. "Wskaźnik poziomu innowacyjności" mierzy stopień, w jakim pomysły opracowane w innowacyjnych sektorach trafiają na rynek, przyczyniając się przy tym do tworzenia lepszych miejsc pracy oraz zwiększania konkurencyjności Europy. Wskaźnik ten – opracowany na wniosek przywódców UE w celu umożliwienia analizy porównawczej krajowych strategii w zakresie innowacji – wskazuje na znaczące różnice między państwami UE w tej dziedzinie. UE jako całość wypada dobrze na tle międzynarodowym, mimo iż pozostaje w tyle za najbardziej innowacyjnymi gospodarkami świata (MEMO/13/782).

 

„Science for Industry: Necessity is the mother of invention” to wydarzenie networkingowe dedykowane współpracy między przedstawicielami różnych gałęzi przemysłu oraz jednostek naukowych i instytutów badawczo-rozwojowych związanych z szeroko pojętymi badaniami środowiska, ekologią, geologią, poszukiwaniem i zrównoważoną eksploatacją zasobów naturalnych, poszukiwaniem, eksploatacją i ochroną zasobów wód podziemnych, mineralnych i termalnych.

 

 Podczas wydarzenia uczestnicy będą mogli zaprezentować swoje obszary działalności a także oferty współpracy.

Identyfikator konkursu: 75-G-ENT-CIP-13-B-N03S01
Data publikacji: 27 czerwca 2013
Budżet: 1 000 000 €
Termin składania wniosków: 26 września 2013

W ramach konkursu finansowane są projekty pilotażowe i powielania rynkowego dedykowane ekoinnowacjom. Konkurs pozostanie otwarty do 5 września 2013 r.

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:

http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/apply-funds/call-proposal/index_en.htm

 

Zapraszamy na dzień informacyjny w dniu 4 czerwca 2013 w Warszawie:

http://www.kpk.gov.pl/aktualnosci/imprezy/i.html?id=4973

Dzień Informacyjny dedykowany będzie zagadnieniom najnowszego konkursu CIP-Ecoinnovation-2013 oraz praktycznym aspektom przygotowania wniosku projektowego. Organizoatorami wydarzenia są Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE oraz Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Sekretariat Polskiej Platformy Ekoinnowacji we współpracy z Ministerstwem Środowiska i Programem GreenEvo. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Ministertswa Środowiska. Zapraszamy do uczestnictwa!

 

Agenda spotkania

 

Rejestracja on-line: http://www.kpk.gov.pl/aktualnosci/imprezy/i.html?id=4973

 

Zaproszenie

Strona : | 1 | [2] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15