PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

Strona główna dla eip-kpkzbp
Związek Banków Polskich
Krajowy Punkt Kontaktowy Programu Szczegółowego CIP
na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP) w zakresie
Komponentu Instrumenty Finansowe

* * *

 

UWAGA: od stycznia 2014 r. Krajowy Punkt Kontaktowy prowadzony w Związku Banków Polskich kontynuuje działalność jako Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.
Aktualna strona internetowa KPK:
http://instrumentyfinansoweue.gov.pl


* * *

 

We wrześniu 2007 roku została podpisania umowa między Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Związkiem Banków Polskich na prowadzenie działalności Krajowego Punktu Kontaktowego dla beneficjentów Programu Ramowego na rzecz wzrostu konkurencyjności i innowacji 2007-2013 w zakresie komponentu "Instrumenty Finansowe MSP".

 

Udział w związku w Programie CIP, to kolejny krok Związku w kierunku rozwoju spójnego rynku finansowego w Polsce. Zainicjowana przez ZBP Koalicja Środowisk Finansowych na Rzecz Absorpcji Środków Unii Europejskiej, skupia organizacje będące jego potencjalnymi beneficjentami.

Związek współpracuje też z innymi środowiskami, w tym z kluczowymi dla CIP, tj. z: organizacjami i instytucjami przedsiębiorców, sfery B+R, środowisk finansowych. Jest aktywny w pracach rządu ws. absorpcji środków UE w Polsce. ZBP jest członkiem Rady Rozwoju Rynku Finansowego przy MF, Rady Konsultacyjnej przy PARP, uczestniczy w komitetach monitorujących, grupach. Uczestniczy w pracach w zakresie rozwoju finansowania przedsiębiorczości na forum UE (EFB, Roundtables
between bankers and SMEs).

 

Na stronie znajdziecie Państwo szczegółową informacje o Programie Ramowym na rzecz wzrostu konkurencyjności i innowacji 2007-2013 w zakresie komponentu "Instrumenty Finansowe MSP" oraz działaniach Krajowego Punktu Kontaktowego dla beneficjentów Programu.

Zapraszamy również zainteresowanych do przesyłania pytań lub zgłaszanie chęci udziału w szkoleniach indywidualnych.

 

Aktualności i wydarzenia
W ramach Europejskich Wykładów Otwartych, w dniu 24.04.2013 r. w Warszawie, ul. Krucza 38/42 (Centrum Informacji Europejskiej MSZ) w godz. 15:30-17:00 odbędzie się wykład  "Dotacje i pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw". Celem spotkania jest przedstawienie możliwości i zasad ubiegania się o dotacje i pożyczki, z których mikro, mali i średni przedsiębiorcy z województwa mazowieckiego mogą korzystać w 2013 roku.
Konferencja regionalna w Lublinie, skierowana była do przedsiębiorców województwa lubelskiego i stanowiła część ogólnopolskiej Kampanii Informacyjnej zainicjowanej przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programu ramowego CIP dla polskiego rynku finansowego.
 
Współorganizatorami Kampanii są Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Krajowa Izba Gospodarcza, a Partnerem Generalnym w tym przedsięwzięciu jest Bank Pekao S.A., jeden z wiodących polskich Pośredników Finansowych w Programie ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP).

Ponad sześć miliardów złotych dla polskich przedsiębiorców w ramach ostatnich unijnych dotacji i kredytów okresu 2007-2013. Rusza ogólnopolska kampania informacyjna mająca na celu pomóc przedsiębiorcom wykorzystać ostatnie środki kończącej się perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Mogą one mieć szczególne znaczenie w okresie spowolnienia gospodarczego.

W imieniu Krajowego Punktu Kontaktowego Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP)- „Instrumenty Finansowe dla MSP” oraz Partnerów: Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Krajowej Izby Gospodarczej, a także Patronów Honorowych- Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Gospodarki p. Janusza Piechocińskiego i Komisji Europejskiej, serdecznie zapraszamy przedsiębiorców i organizacje otoczenia biznesu  na cykl konferencji regionalnych pt. ”Wsparcie biznesu w okresie spowolnienia. W czym mogą pomóc dostępne środki unijne?”.
Przedsiębiorców z grupy MŚP zapraszamy na spotkanie:

Jeśli nie dotacje to co? Instrumenty finansowe i wsparcie doradcze dla firm 

Spotkanie,  organizowane przez Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, odbędzie się w dniu 20 marca 2013 r. w Warszawie, ul. Żurawia 3/5 (sala konferencyjna CPI FE) , w godzinach 10:00 – 15:00.
Strona : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | [10] | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54
Pliki do pobrania