PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

Strona główna dla eip-kpkzbp
Związek Banków Polskich
Krajowy Punkt Kontaktowy Programu Szczegółowego CIP
na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP) w zakresie
Komponentu Instrumenty Finansowe

* * *

 

UWAGA: od stycznia 2014 r. Krajowy Punkt Kontaktowy prowadzony w Związku Banków Polskich kontynuuje działalność jako Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.
Aktualna strona internetowa KPK:
http://instrumentyfinansoweue.gov.pl


* * *

 

We wrześniu 2007 roku została podpisania umowa między Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Związkiem Banków Polskich na prowadzenie działalności Krajowego Punktu Kontaktowego dla beneficjentów Programu Ramowego na rzecz wzrostu konkurencyjności i innowacji 2007-2013 w zakresie komponentu "Instrumenty Finansowe MSP".

 

Udział w związku w Programie CIP, to kolejny krok Związku w kierunku rozwoju spójnego rynku finansowego w Polsce. Zainicjowana przez ZBP Koalicja Środowisk Finansowych na Rzecz Absorpcji Środków Unii Europejskiej, skupia organizacje będące jego potencjalnymi beneficjentami.

Związek współpracuje też z innymi środowiskami, w tym z kluczowymi dla CIP, tj. z: organizacjami i instytucjami przedsiębiorców, sfery B+R, środowisk finansowych. Jest aktywny w pracach rządu ws. absorpcji środków UE w Polsce. ZBP jest członkiem Rady Rozwoju Rynku Finansowego przy MF, Rady Konsultacyjnej przy PARP, uczestniczy w komitetach monitorujących, grupach. Uczestniczy w pracach w zakresie rozwoju finansowania przedsiębiorczości na forum UE (EFB, Roundtables
between bankers and SMEs).

 

Na stronie znajdziecie Państwo szczegółową informacje o Programie Ramowym na rzecz wzrostu konkurencyjności i innowacji 2007-2013 w zakresie komponentu "Instrumenty Finansowe MSP" oraz działaniach Krajowego Punktu Kontaktowego dla beneficjentów Programu.

Zapraszamy również zainteresowanych do przesyłania pytań lub zgłaszanie chęci udziału w szkoleniach indywidualnych.

 

Aktualności i wydarzenia

W dniu 30 czerwca 2008 r. przedstawiciele KPK przy ZBP oraz KPK przy IPPT wzięli udział przy współorganizowanym przez ZBP i KPK CIP "Instrumenty finansowe dla MŚP" spotkaniu międzybankowej Grupy Roboczej ds. Funduszy Unii Europejskiej.

W dniu 27 czerwca 2008 r. w Warszawie odbył się organizowany przez Komisję Europejską  Dzień  informacyjny nt. źródeł finansowania  UE dla MŚP ("EU Finance Day for SMEs").  Wydarzenie to zgromadziło przede wszystkim instytucje otoczenia biznesu, w tym liczne instytucje finansowe, ale nie zabrakło również przedsiębiorców, do których Komisja Europejska adresuje szereg instrumentów wspólnotowych.

19 czerwca 2008 r. odbyła się Konferencja prasowa, której głównym tematem była informacja na temat stanu wdrażania w Polsce komponentu "Instrumenty Finansowe dla MŚP" dostępnego w ramach Programu CIP dla polskich instytucji finansowych.

Rezultaty działalności zotały przedstawione przez dyrektora Krajowego Punktu Kontaktowego przy ZBP - Arkadiusza Lewickego.
4 czerwca 2008 Krajowy Punkt Kontaktowy przy Związku Banków Polskich brał udział w Posiedzeniu Sekcji Banków Spółdzielczych Związku Banków Polskich w Klubie Bankowca w Warszawie.

Krajowy Punkt Kontaktowy przy Związku Banków Polskich wziął udział w Seminarium "Finansowanie działalności gospodarczej MŚP z wykorzystaniem środków w ramach unijnych programów 2007-2013". Seminarium odbyło się 27 maja 2008 roku w Hotelu Radisson SAS w Warszawie. Organizatorem spotkania była Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Strona : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | [50] | 51 | 52 | 53 | 54
Pliki do pobrania