PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

Strona główna dla eip-kpkzbp
Związek Banków Polskich
Krajowy Punkt Kontaktowy Programu Szczegółowego CIP
na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP) w zakresie
Komponentu Instrumenty Finansowe

* * *

 

UWAGA: od stycznia 2014 r. Krajowy Punkt Kontaktowy prowadzony w Związku Banków Polskich kontynuuje działalność jako Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.
Aktualna strona internetowa KPK:
http://instrumentyfinansoweue.gov.pl


* * *

 

We wrześniu 2007 roku została podpisania umowa między Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Związkiem Banków Polskich na prowadzenie działalności Krajowego Punktu Kontaktowego dla beneficjentów Programu Ramowego na rzecz wzrostu konkurencyjności i innowacji 2007-2013 w zakresie komponentu "Instrumenty Finansowe MSP".

 

Udział w związku w Programie CIP, to kolejny krok Związku w kierunku rozwoju spójnego rynku finansowego w Polsce. Zainicjowana przez ZBP Koalicja Środowisk Finansowych na Rzecz Absorpcji Środków Unii Europejskiej, skupia organizacje będące jego potencjalnymi beneficjentami.

Związek współpracuje też z innymi środowiskami, w tym z kluczowymi dla CIP, tj. z: organizacjami i instytucjami przedsiębiorców, sfery B+R, środowisk finansowych. Jest aktywny w pracach rządu ws. absorpcji środków UE w Polsce. ZBP jest członkiem Rady Rozwoju Rynku Finansowego przy MF, Rady Konsultacyjnej przy PARP, uczestniczy w komitetach monitorujących, grupach. Uczestniczy w pracach w zakresie rozwoju finansowania przedsiębiorczości na forum UE (EFB, Roundtables
between bankers and SMEs).

 

Na stronie znajdziecie Państwo szczegółową informacje o Programie Ramowym na rzecz wzrostu konkurencyjności i innowacji 2007-2013 w zakresie komponentu "Instrumenty Finansowe MSP" oraz działaniach Krajowego Punktu Kontaktowego dla beneficjentów Programu.

Zapraszamy również zainteresowanych do przesyłania pytań lub zgłaszanie chęci udziału w szkoleniach indywidualnych.

 

Aktualności i wydarzenia

W dniach 8 - 9 września br. odbyło się kolejne, trzecie już doroczne forum liderów banków spółdzielczych. Blisko 250 osób związanych z tym sektorem - prezesów banków spółdzielczych, przedstawicieli nadzorców i regulatorów rynku finansowego oraz instytucji i firm związanych z bankowością - dokonało oceny sytuacji ekonomicznej i pozycji konkurencyjnej tego sektora oraz jego roli na rynku finansowym Polski.

Dyrektor KPK CIP Arkadiusz Lewicki poinformował o przeprowadzeniu w ostatnich miesiącach szkoleń dla wszystkich zrzeszeń banków spółdzielczych, a także poinformował o wynikach badań KPK na temat zainteresowania i udziałów banków spółdzielczych w Programie CIP, komponent 'Instrumenty finansowe dla MSP'. Przedstawił też możliwość udziału banków spółdzielczych i zrzeszających w programie w formie konsorcjum.

8 września 2008 roku Komisja Europejska oficjalnie opublikowała podręcznik "Practical Guide to EU funding opportunities for Research and Innovation". Podręcznik ma ułatwić potencjalnym beneficjentom poruszanie się po zagadnieniach związanych z "7 Programem ramowym w zakresie badań i rozwoju technologicznego", "Programem ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP)" oraz Funduszami Strukturalnymi. Publikacja ma pomóc beneficjentom zidentyfikować najdogodniejszą formę wsparcia dla realizowanych przez nich projektów oferowaną w ramach tych trzech źródeł.
W dniach od 4 do 6 września 2008 roku odbyły się jednocześnie VIII Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Funduszy Pożyczkowych (PSFP) oraz Konferencja Funduszy Pożyczkowych i Poręczeniowych. Oba wydarzenia zostały zorganizowane na promie "Scandinavia" na trasie Gdańsk-Sztokholm.

W dniach 3-4 września 2008 r. w Olsztynie odbyła się konferencja pt. "Skąd wziąć pieniądze i na co je wydać? Finansowanie badań i wdrożeń w Polsce: stan obecny, wyzwania, rekomendacje". Temat konferencji nawiązywał do trwającej w Polsce dyskusji dotyczącej poszukiwania skutecznego systemu finansowania rozwoju innowacyjności, w tym finansowania rozwoju innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw.

UWAGA - Ekspertyza opracowana przez Związku Banków Polskich dotycząca: "Status EFI w polskich regulacjach ostrożnościowych. Jakie skutki dla banków będą niosły gwarancje/ regwarancje wystawione przez EFI w ramach instrumentu SMEG (Program CIP), w odniesieniu do ustawowych obowiązków w sprawie rezerw oraz wymogów kapitałowych? "
Strona : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | [48] | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54
Pliki do pobrania