PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

Strona główna dla eip-kpkzbp
Związek Banków Polskich
Krajowy Punkt Kontaktowy Programu Szczegółowego CIP
na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP) w zakresie
Komponentu Instrumenty Finansowe

* * *

 

UWAGA: od stycznia 2014 r. Krajowy Punkt Kontaktowy prowadzony w Związku Banków Polskich kontynuuje działalność jako Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.
Aktualna strona internetowa KPK:
http://instrumentyfinansoweue.gov.pl


* * *

 

We wrześniu 2007 roku została podpisania umowa między Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Związkiem Banków Polskich na prowadzenie działalności Krajowego Punktu Kontaktowego dla beneficjentów Programu Ramowego na rzecz wzrostu konkurencyjności i innowacji 2007-2013 w zakresie komponentu "Instrumenty Finansowe MSP".

 

Udział w związku w Programie CIP, to kolejny krok Związku w kierunku rozwoju spójnego rynku finansowego w Polsce. Zainicjowana przez ZBP Koalicja Środowisk Finansowych na Rzecz Absorpcji Środków Unii Europejskiej, skupia organizacje będące jego potencjalnymi beneficjentami.

Związek współpracuje też z innymi środowiskami, w tym z kluczowymi dla CIP, tj. z: organizacjami i instytucjami przedsiębiorców, sfery B+R, środowisk finansowych. Jest aktywny w pracach rządu ws. absorpcji środków UE w Polsce. ZBP jest członkiem Rady Rozwoju Rynku Finansowego przy MF, Rady Konsultacyjnej przy PARP, uczestniczy w komitetach monitorujących, grupach. Uczestniczy w pracach w zakresie rozwoju finansowania przedsiębiorczości na forum UE (EFB, Roundtables
between bankers and SMEs).

 

Na stronie znajdziecie Państwo szczegółową informacje o Programie Ramowym na rzecz wzrostu konkurencyjności i innowacji 2007-2013 w zakresie komponentu "Instrumenty Finansowe MSP" oraz działaniach Krajowego Punktu Kontaktowego dla beneficjentów Programu.

Zapraszamy również zainteresowanych do przesyłania pytań lub zgłaszanie chęci udziału w szkoleniach indywidualnych.

 

Aktualności i wydarzenia

Z okazji pięćdziesiątej rocznicy powstania Europejski Bank Inwestycyjny we współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE, Związkiem Banków Polskich, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości i Fundacją EkoFundusz zorganizował seminarium na temat: "Finansowanie badań, rozwoju i innowacji - kluczem do przyszłości".

23 i 24 października 2008 roku odbyło się VIII Forum dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw "Szanse dla Twojej firmy". Wydarzenie było adresowane przede wszystkim do małych i średnich przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. Tematyka prezentowana na Forum dotyczyła możliwości i szans pozyskania przez firmy różnorodnych form wsparcia ze środków Unii Europejskiej. Forum odbyło się w Hotelu Radisson SAS w Warszawie. Organizatorem wydarzenia była Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Uprzejmie informujemy, że uległ zmianie adres siedziby Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI), na który powinny być przesyłane, w wersji papierowej, wnioski aplikacyjne o wsparcie w ramach  instrumentu SMEG (system gwarancji UE/ regwarancji UE).

Krajowy Punkt Kontaktowy wziął udział w konferencji dla przedstawicieli banków spółdzielczych na temat "Roli Banków Spółdzielczych w procesie absorpcji środków unijnych 2007-2013". Konferencja odbyła się w dniach 8-9 października 2008 roku w Centrum Szkoleniowym "Falenty" koło Warszawy. Organizatorem konferencji była Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej z Wrocławia.

W dniach 8-12 września 2008 roku odbyły się w Poznaniu Światowe Dni Innowacji. Drugi dzień konferencji (9 września) poświęcony był instrumentom finansowym dla małych i średnich przedsiębiorstw, a także problemowi finansowania innowacyjnych i często ryzykownych projektów. Krajowy Punkt Kontaktowy Programu CIP "Instrumenty Finansowe dla MŚP" wziął udział w odbywającym się tego dnia panelu dyskusyjnym pt.: "Komercyjne finansowanie innowacji - mity, fakty, przyszłość?".
Strona : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | [47] | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54
Pliki do pobrania