PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

Strona główna dla eip-kpkzbp
Związek Banków Polskich
Krajowy Punkt Kontaktowy Programu Szczegółowego CIP
na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP) w zakresie
Komponentu Instrumenty Finansowe

* * *

 

UWAGA: od stycznia 2014 r. Krajowy Punkt Kontaktowy prowadzony w Związku Banków Polskich kontynuuje działalność jako Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.
Aktualna strona internetowa KPK:
http://instrumentyfinansoweue.gov.pl


* * *

 

We wrześniu 2007 roku została podpisania umowa między Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Związkiem Banków Polskich na prowadzenie działalności Krajowego Punktu Kontaktowego dla beneficjentów Programu Ramowego na rzecz wzrostu konkurencyjności i innowacji 2007-2013 w zakresie komponentu "Instrumenty Finansowe MSP".

 

Udział w związku w Programie CIP, to kolejny krok Związku w kierunku rozwoju spójnego rynku finansowego w Polsce. Zainicjowana przez ZBP Koalicja Środowisk Finansowych na Rzecz Absorpcji Środków Unii Europejskiej, skupia organizacje będące jego potencjalnymi beneficjentami.

Związek współpracuje też z innymi środowiskami, w tym z kluczowymi dla CIP, tj. z: organizacjami i instytucjami przedsiębiorców, sfery B+R, środowisk finansowych. Jest aktywny w pracach rządu ws. absorpcji środków UE w Polsce. ZBP jest członkiem Rady Rozwoju Rynku Finansowego przy MF, Rady Konsultacyjnej przy PARP, uczestniczy w komitetach monitorujących, grupach. Uczestniczy w pracach w zakresie rozwoju finansowania przedsiębiorczości na forum UE (EFB, Roundtables
between bankers and SMEs).

 

Na stronie znajdziecie Państwo szczegółową informacje o Programie Ramowym na rzecz wzrostu konkurencyjności i innowacji 2007-2013 w zakresie komponentu "Instrumenty Finansowe MSP" oraz działaniach Krajowego Punktu Kontaktowego dla beneficjentów Programu.

Zapraszamy również zainteresowanych do przesyłania pytań lub zgłaszanie chęci udziału w szkoleniach indywidualnych.

 

Aktualności i wydarzenia

19 lutego 2009 roku odbyła się Gala Konkursu "Innowator Mazowsza 2008" - ogłoszone zostały wyniki konkursu oraz nastąpiło uroczyste wręczenie nagród laureatom. Krajowy Punkt Kontaktowy Programu CIP "Instrumenty finansowe dla MŚP" wziął udział w zaplanowanym w ramach Gali panelu dyskusyjnym dotyczącym roli jednostek samorządu terytorialnego we wspieraniu innowacyjności oraz znaczeniu innowacyjności dla rozwoju gospodarczego regionu.

 

W dniu 19 lutego 2009 r. w warszawskim Klubie Bankowca odbyła się konferencja nt. udziału banków w procesie absorpcji środków Unii Europejskiej w okresie zmian wywołanych spowolnieniem gospodarczym. Konferencję prowadzili minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska oraz prezes Związku Banków Polskich  Krzysztof Pietraszkiewicz. W spotkaniu uczestniczyli prezesi wielu banków zrzeszonych w ZBP oraz przedstawiciele zespołów odpowiedzialnych w bankach za współfinansowanie projektów unijnych.
11 lutego 2009 roku Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zorganizowało konferencję "Oddziaływanie polityki spójności na stabilność makroekonomiczną kraju". Krajowy Punkt Kontaktowy Programu CIP "Instrumenty finansowe dla MŚP" był uczestnikiem tego wydarzenia.

Konferencja „Innowacyjni na START; fundusze unijne 2009” została zorganizowana w Warszawie w dniu 29.01.2009 r. przez Gazetę Prawną, pod patronatem: Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE oraz Krajowego Punktu Kontaktowego Programu CIP 2007-2013 „Instrumenty Finansowe dla MŚP”.

Krajowy Punkt Kontaktowy Programu CIP "Instrumenty finansowe dla MŚP" wziął udział w debacie "Banki Spółdzielcze w dobie spowolnienia gospodarczego", która odbyła się 26 stycznia 2009 roku w Klubie Bankowca w Warszawie.

Strona : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | [44] | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54
Pliki do pobrania