PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

Strona główna dla eip-kpkzbp
Związek Banków Polskich
Krajowy Punkt Kontaktowy Programu Szczegółowego CIP
na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP) w zakresie
Komponentu Instrumenty Finansowe

* * *

 

UWAGA: od stycznia 2014 r. Krajowy Punkt Kontaktowy prowadzony w Związku Banków Polskich kontynuuje działalność jako Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.
Aktualna strona internetowa KPK:
http://instrumentyfinansoweue.gov.pl


* * *

 

We wrześniu 2007 roku została podpisania umowa między Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Związkiem Banków Polskich na prowadzenie działalności Krajowego Punktu Kontaktowego dla beneficjentów Programu Ramowego na rzecz wzrostu konkurencyjności i innowacji 2007-2013 w zakresie komponentu "Instrumenty Finansowe MSP".

 

Udział w związku w Programie CIP, to kolejny krok Związku w kierunku rozwoju spójnego rynku finansowego w Polsce. Zainicjowana przez ZBP Koalicja Środowisk Finansowych na Rzecz Absorpcji Środków Unii Europejskiej, skupia organizacje będące jego potencjalnymi beneficjentami.

Związek współpracuje też z innymi środowiskami, w tym z kluczowymi dla CIP, tj. z: organizacjami i instytucjami przedsiębiorców, sfery B+R, środowisk finansowych. Jest aktywny w pracach rządu ws. absorpcji środków UE w Polsce. ZBP jest członkiem Rady Rozwoju Rynku Finansowego przy MF, Rady Konsultacyjnej przy PARP, uczestniczy w komitetach monitorujących, grupach. Uczestniczy w pracach w zakresie rozwoju finansowania przedsiębiorczości na forum UE (EFB, Roundtables
between bankers and SMEs).

 

Na stronie znajdziecie Państwo szczegółową informacje o Programie Ramowym na rzecz wzrostu konkurencyjności i innowacji 2007-2013 w zakresie komponentu "Instrumenty Finansowe MSP" oraz działaniach Krajowego Punktu Kontaktowego dla beneficjentów Programu.

Zapraszamy również zainteresowanych do przesyłania pytań lub zgłaszanie chęci udziału w szkoleniach indywidualnych.

 

Aktualności i wydarzenia

12 maja w ramach Europejskiego Tygodnia Małych i Średnich Przedsiębiorstw odbyła się konferencja „Rozwój Innowacyjnych firm w Polsce. Szanse i bariery”, której współorganizatorem był Związek Banków Polskich. 
 

Podczas konferencji poruszono wiele istotnych zagadnień poświęconych rozwojowi sektora małych i średnich przedsiębiorstw. W szczególności, uczestnicy dyskusji panelowych koncentrowali się na zmianach w otoczeniu prawnym sektora oraz diagnozie rynku produktów innowacyjnych w Polsce, wymieniając doświadczenia i próbując odpowiedzieć na pytania w jaki sposób stymulować rozwój innowacyjności. 
 

Prezentacje z panelu dotyczącego finansowania innowacji znajdują się w zakładce ‘Baza dokumentów dotyczących CIP’

 

Podczas II Forum Funduszy Europejskich, na Zamku Królewskim odbyły się panele tematyczne poświęcone m.in. możliwościom, jakie stwarzają Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców i samorządów. Miały miejsce także uroczyste gale wręczenia nagród laureatom konkursów organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego: EUROLIDER 2009 oraz „Polska pięknieje. 7 cudów Funduszy Europejskich”.

29 kwietnia 2009 roku w hotelu Radisson SAS w Warszawie odbyło się kolejne seminarium Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości organizowane we współpracy ze Związkiem Banków Polskich. Tematem spotkania było: „Zarządzanie przedsiębiorstwem w trudnych czasach”. Podczas seminarium omówiono m.in. kwestie związane z diagnozą sytuacji, sposobami zarządzania antykryzysowego, różnymi formami finansowania, restrukturyzacją zadłużenia oraz zarządzaniem kapitałem ludzkim.

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych zorganizowała w dniu 28 kwietnia 2009 roku konferencję "Innowacyjność a atrakcyjność inwestycyjna regionów Polski". Krajowy Punkt Kontaktowy Programu CIP "Instrumenty finansowe dla MŚP" wziął udział w panelu dyskusyjnym ekspertów, który został zaplanowany w ramach konferencji.

W dniach 15-17 kwietnia 2009 roku w Katowicach odbył się Europejski Kongres Gospodarczy 2009 - największa impreza biznesowa w Europie Środkowej, skupiająca blisko 300 panelistów i ponad 3 000 gości, którzy wzięli udział w 25 sesjach tematycznych. Krajowy Punkt Kontaktowy Programu CIP "Instrumenty finansowe dla MŚP" działający przy Związku Banków Polskich objął rolę Partnera Sesji "Finanse", która odbyła się 17 kwietnia 2009 roku.
Strona : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | [42] | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54
Pliki do pobrania