PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

Strona główna dla eip-kpkzbp
Związek Banków Polskich
Krajowy Punkt Kontaktowy Programu Szczegółowego CIP
na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP) w zakresie
Komponentu Instrumenty Finansowe

* * *

 

UWAGA: od stycznia 2014 r. Krajowy Punkt Kontaktowy prowadzony w Związku Banków Polskich kontynuuje działalność jako Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.
Aktualna strona internetowa KPK:
http://instrumentyfinansoweue.gov.pl


* * *

 

We wrześniu 2007 roku została podpisania umowa między Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Związkiem Banków Polskich na prowadzenie działalności Krajowego Punktu Kontaktowego dla beneficjentów Programu Ramowego na rzecz wzrostu konkurencyjności i innowacji 2007-2013 w zakresie komponentu "Instrumenty Finansowe MSP".

 

Udział w związku w Programie CIP, to kolejny krok Związku w kierunku rozwoju spójnego rynku finansowego w Polsce. Zainicjowana przez ZBP Koalicja Środowisk Finansowych na Rzecz Absorpcji Środków Unii Europejskiej, skupia organizacje będące jego potencjalnymi beneficjentami.

Związek współpracuje też z innymi środowiskami, w tym z kluczowymi dla CIP, tj. z: organizacjami i instytucjami przedsiębiorców, sfery B+R, środowisk finansowych. Jest aktywny w pracach rządu ws. absorpcji środków UE w Polsce. ZBP jest członkiem Rady Rozwoju Rynku Finansowego przy MF, Rady Konsultacyjnej przy PARP, uczestniczy w komitetach monitorujących, grupach. Uczestniczy w pracach w zakresie rozwoju finansowania przedsiębiorczości na forum UE (EFB, Roundtables
between bankers and SMEs).

 

Na stronie znajdziecie Państwo szczegółową informacje o Programie Ramowym na rzecz wzrostu konkurencyjności i innowacji 2007-2013 w zakresie komponentu "Instrumenty Finansowe MSP" oraz działaniach Krajowego Punktu Kontaktowego dla beneficjentów Programu.

Zapraszamy również zainteresowanych do przesyłania pytań lub zgłaszanie chęci udziału w szkoleniach indywidualnych.

 

Aktualności i wydarzenia
Instytucje finansowe mają możliwość korzystania z różnorodnych form wsparcia umożliwiających aktywne finansowanie małych i średnich firm. Europejski Fundusz Inwestycyjny, w ramach komponentu "Instrumenty finansowe dla MŚP" Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP), inwestuje kapitał w fundusze podwyższonego ryzyka oraz udziela gwarancji dla instytucji finansujących i regwarancji dla instytucji poręczeniowych. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju proponuje natomiast instytucjom pożyczki na finansowanie firm sektora MŚP.

21 lipca 2009 roku w siedzibie Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie została podpisana umowa pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Bankiem Gospodarstwa Krajowego o finansowanie Funduszu Powierniczego JEREMIE. Dzięki podpisaniu umowy Wielkopolska jako pierwsze polskie województwo rozpocznie wdrażanie instrumentu finansowego JEREMIE - „Wspólne Europejskie Zasoby dla Małych i Średnich Przedsiębiorców”. Zasady funkcjonowania tego mechanizmu są analogiczne do zasad i sposobu działania komponentu "Instrumenty finansowe dla MŚP" Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP).

Forum Gospodarcze InvestExpo 2009 odbyło się w dniach  18 i 19 czerwca b.r. w hotelu Monopol w Katowicach. Przewodnim tematem tegorocznego Forum była "Sytuacja na rynku finansowym w warunkach kryzysu gospodarczego”. 
Patronat honorowy nad Forum objęło Ministerstwo Gospodarki, Marszałek Województwa Śląskiego i Prezydent Katowic.  Spotkanie podzielone było na dwie części: edukacyjną i targową, a podczas jego trwania eksperci z dziedziny finansów i inwestycji przedstawili różne aspekty dzisiejszego kryzysu.
Podczas Forum swoja prezentację dot.Programu CIP przedstawił dyrektor KPK CIP „Instrumenty Finansowe dla MŚP” Arkadiusz Lewicki.

Konferencja została organizowana w Warszawie, w budynku FOCUS, I piętro, ul. Armii Ludowej 26.
Krajowy Punkt Kontaktowy Programu Ramowego CIP "Instrumenty Finansowe dla MŚP" jako partner konferencji, organizowanej w tym roku przez Puls Biznesu, Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych oraz Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przygotował dla uczestników prezentacje, warsztaty indywidualne oraz materiały informacyjne, które były dostępne na stanowisku informacyjnym oraz w Sali Białej w trakcie trwania konferencji.

W dniu 10 czerwca w Klubie Bankowca w Warszawie doszło do uroczystego podpisania umów dotyczących dystrybucji kredytu technologicznego.  Uroczystość „Kredyt – aktywacja” została zorganizowana przez Związek Banków Polskich przy współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Gościem honorowym uroczystości był Wicepremier RP, Waldemar Pawlak.
Strona : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | [40] | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54
Pliki do pobrania