PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

Strona główna dla eip-kpkzbp
Związek Banków Polskich
Krajowy Punkt Kontaktowy Programu Szczegółowego CIP
na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP) w zakresie
Komponentu Instrumenty Finansowe

* * *

 

UWAGA: od stycznia 2014 r. Krajowy Punkt Kontaktowy prowadzony w Związku Banków Polskich kontynuuje działalność jako Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.
Aktualna strona internetowa KPK:
http://instrumentyfinansoweue.gov.pl


* * *

 

We wrześniu 2007 roku została podpisania umowa między Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Związkiem Banków Polskich na prowadzenie działalności Krajowego Punktu Kontaktowego dla beneficjentów Programu Ramowego na rzecz wzrostu konkurencyjności i innowacji 2007-2013 w zakresie komponentu "Instrumenty Finansowe MSP".

 

Udział w związku w Programie CIP, to kolejny krok Związku w kierunku rozwoju spójnego rynku finansowego w Polsce. Zainicjowana przez ZBP Koalicja Środowisk Finansowych na Rzecz Absorpcji Środków Unii Europejskiej, skupia organizacje będące jego potencjalnymi beneficjentami.

Związek współpracuje też z innymi środowiskami, w tym z kluczowymi dla CIP, tj. z: organizacjami i instytucjami przedsiębiorców, sfery B+R, środowisk finansowych. Jest aktywny w pracach rządu ws. absorpcji środków UE w Polsce. ZBP jest członkiem Rady Rozwoju Rynku Finansowego przy MF, Rady Konsultacyjnej przy PARP, uczestniczy w komitetach monitorujących, grupach. Uczestniczy w pracach w zakresie rozwoju finansowania przedsiębiorczości na forum UE (EFB, Roundtables
between bankers and SMEs).

 

Na stronie znajdziecie Państwo szczegółową informacje o Programie Ramowym na rzecz wzrostu konkurencyjności i innowacji 2007-2013 w zakresie komponentu "Instrumenty Finansowe MSP" oraz działaniach Krajowego Punktu Kontaktowego dla beneficjentów Programu.

Zapraszamy również zainteresowanych do przesyłania pytań lub zgłaszanie chęci udziału w szkoleniach indywidualnych.

 

Aktualności i wydarzenia
W dniu 20 października 2009 r. w Sali notowań warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych odbyła się druga z kolei konferencja realizowana w ramach projektu „Inwestuj w innowacje”. Organizatorem konferencji był Dolnośląski Park Technologiczny oraz Giełda Papierów Wartościowych. Celem spotkania była przede wszystkim prezentacja wybranych 12 firm, zainteresowanych pozyskaniem finansowania zewnętrznego na uruchomienie lub dalszy dynamiczny rozwój firm i wdrożenie przygotowanych ciekawych, innowacyjnych produktów i usług. Na sali obecni byli również przedstawiciele inwestorów poszukujących  projektów  i firm o dużym potencjale rozwoju, w które warto zainwestować.
W dniach 15-17 października 2009 roku odbyło się XV Polskie Forum Finansowe "Twoje pieniądze 2009". Imprezie towarzyszyły Targi "Twoje pieniądze 2009" podczas których uczestnicy mogli odwiedzić stanowisko informacyjne Krajowego Punktu Kontaktowego Programu CIP "Instrumenty finansowe dla MŚP". Na stanowisku można było otrzymać aktualne materiały informacyjne dotyczące mechanizmów finansowych dostępnych w ramach Programu CIP, a kierowanych do wszelkiego typu instytucji finansowych oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).
Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych "Lewiatan" zorganizowała w dniu 2 października 2009 roku konferencję "Innowacja i Kredyt Technologiczny - szansą na sukces". Krajowy Punkt Kontaktowy Programu CIP "Instrumenty finansowe dla MŚP" był uczestnikiem tego wydarzenia.

Konferencja poświęcona była problematyce wprowadzania i możliwości finansowania innowacyjnych technologii w przedsiębiorstwach. Uczestnicy wzięli udział w dwóch panelach dyskusyjnych - pierwszy dotyczył źródeł innowacji technologicznych, a drugi omawiał sposoby ich finansowania. Zaprezentowane zostały dotychczasowe doświadczenia przedsiębiorstw oraz przykłady wykorzystania współpracy biznesu i nauki. Konferencję uzupełniły praktyczne warsztaty, na których szczegółowo analizowane były kwestie i problemy poruszone we wcześniejszych debatach.
W dniach 28 września - 2 października 2009 roku Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zorganizował już po raz trzeci Światowe Dni Innowacji. Podczas Dnia Instrumentów Finansowych Krajowy Punkt Kontaktowy Programu CIP "Instrumenty finansowe dla MŚP" zaprezentował uczestnikom aktualne informacje na temat mechanizmów finansowych dostępnych w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013.

 

Można było również odwiedzić stanowisko eksperckie Krajowego Punktu Kontaktowego Programu CIP "Instrumenty finansowe dla MŚP", gdzie znajdowały się materiały informacyjne i szkoleniowe dotyczące adresowanych do instytucji finansowych mechanizmów. Podczas Światowych Dni Innowacji można było także bezpośrednio porozmawiać i skonsultować się z Ekspertami Programu CIP.

European Banking Congress to impreza skupiająca w jednym miejscu wybitnych ekspertów z sektora bankowego, prezesów banków inwestujących w Polsce oraz przedstawicieli firm obsługujących banki. Jego celem jest analiza polskiego sektora bankowego oraz prognozowanie nowych trendów i kierunków ewolucji tego systemu.

Najważniejszą częścią Kongresu poza ogłoszeniem wyników Rankingu Banków przeprowadzonych przez Forbes i Newsweek oraz uhonorowaniem laureatów, był ekskluzywny wywiad na żywo na Narożniku Kongresu. W tym roku zasiadł na nim Przewodniczący KNF - Stanisław Kluza.


Partnerem imprezy był Krajowy Punkt Kontaktowy Programu CIP "Instrumenty finansowe dla MŚP", którego materiały informacyjne zostały rozdystrybuowane podczas Kongresu.
Strona : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | [38] | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54
Pliki do pobrania