PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

Strona główna dla eip-kpkzbp
Związek Banków Polskich
Krajowy Punkt Kontaktowy Programu Szczegółowego CIP
na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP) w zakresie
Komponentu Instrumenty Finansowe

* * *

 

UWAGA: od stycznia 2014 r. Krajowy Punkt Kontaktowy prowadzony w Związku Banków Polskich kontynuuje działalność jako Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.
Aktualna strona internetowa KPK:
http://instrumentyfinansoweue.gov.pl


* * *

 

We wrześniu 2007 roku została podpisania umowa między Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Związkiem Banków Polskich na prowadzenie działalności Krajowego Punktu Kontaktowego dla beneficjentów Programu Ramowego na rzecz wzrostu konkurencyjności i innowacji 2007-2013 w zakresie komponentu "Instrumenty Finansowe MSP".

 

Udział w związku w Programie CIP, to kolejny krok Związku w kierunku rozwoju spójnego rynku finansowego w Polsce. Zainicjowana przez ZBP Koalicja Środowisk Finansowych na Rzecz Absorpcji Środków Unii Europejskiej, skupia organizacje będące jego potencjalnymi beneficjentami.

Związek współpracuje też z innymi środowiskami, w tym z kluczowymi dla CIP, tj. z: organizacjami i instytucjami przedsiębiorców, sfery B+R, środowisk finansowych. Jest aktywny w pracach rządu ws. absorpcji środków UE w Polsce. ZBP jest członkiem Rady Rozwoju Rynku Finansowego przy MF, Rady Konsultacyjnej przy PARP, uczestniczy w komitetach monitorujących, grupach. Uczestniczy w pracach w zakresie rozwoju finansowania przedsiębiorczości na forum UE (EFB, Roundtables
between bankers and SMEs).

 

Na stronie znajdziecie Państwo szczegółową informacje o Programie Ramowym na rzecz wzrostu konkurencyjności i innowacji 2007-2013 w zakresie komponentu "Instrumenty Finansowe MSP" oraz działaniach Krajowego Punktu Kontaktowego dla beneficjentów Programu.

Zapraszamy również zainteresowanych do przesyłania pytań lub zgłaszanie chęci udziału w szkoleniach indywidualnych.

 

Aktualności i wydarzenia
17 listopada 2009 r., w Hotelu HILTON w Warszawie. odbyło się IX Forum Korporacyjne „Finansowanie polskich przedsiębiorców w okresie wychodzenia ze spowolnienia w okresie wychodzenia ze spowolnienia gospodarczego”.  KPK CIP „Instrumenty Finansowe dla MŚP”, jako oficjalny Partner przeprowadził podczas Forum warsztaty dot. Programu CIP oraz prowadził stanowiska eksperckie.

W spotkaniu udział wzieli także : p. Waldemar Pawlak, Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Gospodarki, p. Philippe Le Houérou, Wiceprezes Banku Światowego, p. Figueiredo José Fernando, Prezes Europejskiego Stowarzyszenia Gwarancji Wzajemnych (AECM) oraz  prof. dr Dieter Steinbauer, SCHUFA Holding AG (Niemcy). A także szefowie kluczowych instytucji i organizacji środowisk finansowych: poręczeniowych, pożyczkowych, kapitałowych, leasingowych i bankowych. Forum organizowane jest pod Patronatem Honorowym Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Gospodarki, p. Waldemara Pawlaka.
Organizatorem Konferencji była Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Regionalna Instytucja Finansująca na Mazowszu). Natomiast współorganizatorami: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Związek Rzemiosła Polskiego, Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług oraz Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Patronat honorowy nad Forum objął Pan Waldemar Pawlak, Wicepremier Minister Gospodarki oraz Pani Elżbieta Bieńkowska, Minister Rozwoju Regionalnego.
W spotkaniu udział wzieli przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Podczas XV Ogólnopolskiego Forum Gospodarczego Małych i Średnich Przedsiębiorstw pt. „Źródła finansowania MSP w kryzysie – przyspieszenie realizacji programów unijnych”, które odbyło się 10 listopada 2009 r. w Warszawie odbyła się konferencja prasowa z udziałem: przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Krajowych Punktów Kontaktowych Programu CIP oraz Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Podczas konferencji odpowiadano na pytania dziennikarzy dot. wskazania przedsiębiorcom możliwości współfinansowania realizowanych projektów w ramach funduszy strukturalnych i programów europejskich.
 Krajowy Punkt Kontaktowy Programu CIP "Instrumenty finansowe dla MŚP" pragnie serdecznie zaprosić do udziału w kolejnej edycji konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji - 2009”, organizowanego przez Fundację Innowacji i Rozwoju. Ideą konkursu jest identyfikowanie oraz promowanie przedsięwzięć i inicjatyw o charakterze rozwojowym i innowacyjnym. Udział w konkursie dla firm mikro, MŚP, gmin, banków spółdzielczych, organizacji pozarządowych oraz uczestników indywidualnych jest bezpłatny.
Krajowy Punkt Kontaktowy Programu CIP "Instrumenty finansowe dla MŚP" był uczestnikiem konferencji "Dotacje na innowacje - co się będzie działo w 2010 roku?", która odbyła się 22 października 2009 roku w Warszawie. Organizatorem wydarzenia było Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Podczas konferencji podsumowany został aktualny stan wykorzystania środków Funduszy Strukturalnych dostępnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Poszczególne osie priorytetowe oraz działania zostały omówione przez przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju Regionalnego zaprezentował plany dotyczące Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na rok 2010 - konieczne do wprowadzenia zmiany i modyfikacje funkcjonowania systemu, planowane uproszczenia procedur i wstępny harmonogram rund aplikacyjnych.
Strona : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | [37] | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54
Pliki do pobrania