PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

Strona główna dla eip-kpkzbp
Związek Banków Polskich
Krajowy Punkt Kontaktowy Programu Szczegółowego CIP
na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP) w zakresie
Komponentu Instrumenty Finansowe

* * *

 

UWAGA: od stycznia 2014 r. Krajowy Punkt Kontaktowy prowadzony w Związku Banków Polskich kontynuuje działalność jako Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.
Aktualna strona internetowa KPK:
http://instrumentyfinansoweue.gov.pl


* * *

 

We wrześniu 2007 roku została podpisania umowa między Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Związkiem Banków Polskich na prowadzenie działalności Krajowego Punktu Kontaktowego dla beneficjentów Programu Ramowego na rzecz wzrostu konkurencyjności i innowacji 2007-2013 w zakresie komponentu "Instrumenty Finansowe MSP".

 

Udział w związku w Programie CIP, to kolejny krok Związku w kierunku rozwoju spójnego rynku finansowego w Polsce. Zainicjowana przez ZBP Koalicja Środowisk Finansowych na Rzecz Absorpcji Środków Unii Europejskiej, skupia organizacje będące jego potencjalnymi beneficjentami.

Związek współpracuje też z innymi środowiskami, w tym z kluczowymi dla CIP, tj. z: organizacjami i instytucjami przedsiębiorców, sfery B+R, środowisk finansowych. Jest aktywny w pracach rządu ws. absorpcji środków UE w Polsce. ZBP jest członkiem Rady Rozwoju Rynku Finansowego przy MF, Rady Konsultacyjnej przy PARP, uczestniczy w komitetach monitorujących, grupach. Uczestniczy w pracach w zakresie rozwoju finansowania przedsiębiorczości na forum UE (EFB, Roundtables
between bankers and SMEs).

 

Na stronie znajdziecie Państwo szczegółową informacje o Programie Ramowym na rzecz wzrostu konkurencyjności i innowacji 2007-2013 w zakresie komponentu "Instrumenty Finansowe MSP" oraz działaniach Krajowego Punktu Kontaktowego dla beneficjentów Programu.

Zapraszamy również zainteresowanych do przesyłania pytań lub zgłaszanie chęci udziału w szkoleniach indywidualnych.

 

Aktualności i wydarzenia
Krajowy Punkt Kontaktowy Programu CIP "Instrumenty finansowe dla MŚP" był uczestnikiem seminarium konsultacyjnego wyników projektu "Badanie sieci funduszy poręczeniowych pod kątem nowych zasad UE dotyczących kwalifikowania poręczeń i gwarancji jako pomocy publicznej". Spotkanie odbyło się w dniu 7 stycznia 2010 roku w Warszawie.
Umowa o dofinansowanie Projektu indywidualnego KFK S.A., w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy, już podpisana.
W 16 grudnia 2009 r. została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu indywidualnego Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A. (KFK) dotyczącego wspierania kapitału podwyższonego ryzyka (venture capital).  Umowę w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracę podpisał wiceminister rozwoju regionalnego Adam Zdziebło oraz Ambasador Szwajcarii Bénédict de Cerjat.

15.12.2009r. w Hotelu „Holiday Inn” w Warszawie odbyło się ogłoszenie wyników edycji ogólnopolskiej konkursu "Krajowi Liderzy Innowacji - 2009". Ideą konkursu jest identyfikowanie oraz promowanie przedsięwzięć i inicjatyw o charakterze rozwojowym i innowacyjnym. „Krajowi Liderzy Innowacji – 2009” jest przedsięwzięciem o zasięgu ogólnokrajowym i ma charakter otwarty.
9 grudnia 2009 roku w Warszawie, odbył się „I Dzień Instrumentów Inżynierii Finansowej Unii Europejskiej w Polsce”, organizowany przez Krajowy Punkt Kontaktowy CIP oraz BGK pod patronatami m.in. Komisji Europejskiej i Ministra Gospodarki. Głównym celem spotkania była przekrojowa informacja i promocja formy wsparcia jaką są szeroko pojęte instrumenty inżynierii finansowej wspieranej środkami UE. Zaprezentowany został zestaw specjalistycznych narzędzi finansowych dostępnych w Polsce w latach 2007-2013. Omówiony został także stan ich wykorzystania, najważniejsze zmiany planowane w przyszłym roku oraz aktualizacja harmonogramów wdrażania. Wydarzenie składało się z części plenarnej i praktycznej- warsztatowej w ramach której m.in. każdy uczestnik będzie mógł zadać pytanie i uzyskać wyjaśnienia.
W dniach 19-20 listopada br. odbyło się spotkanie reprezentantów narodowych związków bankowych Państw Unii Europejskiej z delegacją Komisji Europejskiej (DG Enterprise and Industry) oraz organizacji BUSINESSEUROPE- Konfederacją Europejskiego Biznesu, reprezentującą organizacje przedsiębiorców z całej Europy. Przedmiotem spotkania były m.in.: oczekiwania i  dostęp przedsiębiorców, przede wszystkim MŚP do finansowania w okresie kryzysu i obecnie, porównanie podejmowanych przez poszczególne kraje członkowskie programów oraz informacja nt. działań KE, w tym na polu innowacyjności.

W spotkaniu wziął udział dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego CIP Instrumenty Finansowe dla MŚP, p.Arkadiusz Lewicki, który przedstawił m.in. działania podejmowane w Polsce z udziałem rynku finansowego i w ramach programu CIP.
Strona : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | [36] | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54
Pliki do pobrania