PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

Strona główna dla eip-kpkzbp
Związek Banków Polskich
Krajowy Punkt Kontaktowy Programu Szczegółowego CIP
na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP) w zakresie
Komponentu Instrumenty Finansowe

* * *

 

UWAGA: od stycznia 2014 r. Krajowy Punkt Kontaktowy prowadzony w Związku Banków Polskich kontynuuje działalność jako Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.
Aktualna strona internetowa KPK:
http://instrumentyfinansoweue.gov.pl


* * *

 

We wrześniu 2007 roku została podpisania umowa między Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Związkiem Banków Polskich na prowadzenie działalności Krajowego Punktu Kontaktowego dla beneficjentów Programu Ramowego na rzecz wzrostu konkurencyjności i innowacji 2007-2013 w zakresie komponentu "Instrumenty Finansowe MSP".

 

Udział w związku w Programie CIP, to kolejny krok Związku w kierunku rozwoju spójnego rynku finansowego w Polsce. Zainicjowana przez ZBP Koalicja Środowisk Finansowych na Rzecz Absorpcji Środków Unii Europejskiej, skupia organizacje będące jego potencjalnymi beneficjentami.

Związek współpracuje też z innymi środowiskami, w tym z kluczowymi dla CIP, tj. z: organizacjami i instytucjami przedsiębiorców, sfery B+R, środowisk finansowych. Jest aktywny w pracach rządu ws. absorpcji środków UE w Polsce. ZBP jest członkiem Rady Rozwoju Rynku Finansowego przy MF, Rady Konsultacyjnej przy PARP, uczestniczy w komitetach monitorujących, grupach. Uczestniczy w pracach w zakresie rozwoju finansowania przedsiębiorczości na forum UE (EFB, Roundtables
between bankers and SMEs).

 

Na stronie znajdziecie Państwo szczegółową informacje o Programie Ramowym na rzecz wzrostu konkurencyjności i innowacji 2007-2013 w zakresie komponentu "Instrumenty Finansowe MSP" oraz działaniach Krajowego Punktu Kontaktowego dla beneficjentów Programu.

Zapraszamy również zainteresowanych do przesyłania pytań lub zgłaszanie chęci udziału w szkoleniach indywidualnych.

 

Aktualności i wydarzenia
W dniach 23-24 marca 2010 r., w podwarszawskim Zegrzu odbyła się Ogólnopolska Konferencja Funduszy Poręczeniowych, połączona ze zjazdem KSFP.
Na konferencji poruszone zostały najistotniejsze tematy dotyczące obecnej sytuacji i przyszłości rynku poręczeń kredytowych w Polsce, w tym między innymi kwestie związane z zasadami udzielania poręczeń w ramach regionalnych programów operacyjnych oraz zasady współpracy z bankami w związku z rekomendacją Związku Banków Polskich.
Pierwsza polska instytucja finansowa, Bank BPH, która otrzymała gwarancję Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI) w ramach „Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP)” w ciągu najbliższych dwóch tygodni uruchomi nowe instrumenty finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw. Będą to także jedne z pierwszych instrumentów inżynierii finansowej UE, zaplanowane na okres 2007-2013, które zostaną w Polsce udostępnione przedsiębiorcom.
10-12 w Warszawie odbyło się Forum "IP Management - The Key to the Successful Economy". Była to już trzecia międzynarodowa konferencja poświęcona własności intelektualnej, organizowana przez  konsorcjum sześciu największych uczelni polskich: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Szkołę Główną Handlową, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego i Politechnikę Warszawską, która jest liderem naukowym i  gospodarzem tego przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie wspierali również Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Związek Banków Polskich, Naczelna Organizacja Technicznej i US-Polish Trade Center.
25 lutego 2010 r. w Filharmonii Narodowej w Warszawie odbyła się uroczysta gala zamykająca obchody Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji 2009.
Krzysztof Stanowski – podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Karel Bartak – przedstawiciel Komisji Europejskiej wręczyli statuetki i wyróżnienia autorom 10 najlepszych projektów zgłoszonych do konkursu "Liderzy Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji 2009 w Polsce"
W dniach 27-28 stycznia KPK CIP Instrumenty Finansowe dla MŚP wziął udział w zjeździe organizacji otoczenia biznesu oraz instytucji publicznych Państw Członkowskich UE skupionych w ramach organizacji inicjatywy JOSEFIN (Joint SME Finance for Innovation). W ramach JOSEFIN powstanie fundusz gwarancyjny operujący w Polsce na terenie więcej niż jednego regionu. Fundusz będzie udzielał gwarancji portfelom kredytowym banków i funduszy pożyczkowych ukierunkowanych na proinnowacyjne inwestycje MŚP, zaś jego oferta zostanie połączona z usługami coachingowymi. KPK CIP przeprowadził dla uczestników warsztat oraz rozdystrybuował wśród uczestników anglojęzyczne materiały promocyjne nt. Programu CIP i KPK CIP. Na prośbę polskich instytucji finansowych zaangażowanych w projekt (fundusze pożyczkowe i poręczeń kredytowych) współpraca grupy z KPK CIP będzie kontynuowana. Na luty i marzec br. zaplanowano dalsze szkolenia oraz sesje match makingowe.

Strona : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | [35] | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54
Pliki do pobrania