PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

Strona główna dla eip-kpkzbp
Związek Banków Polskich
Krajowy Punkt Kontaktowy Programu Szczegółowego CIP
na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP) w zakresie
Komponentu Instrumenty Finansowe

* * *

 

UWAGA: od stycznia 2014 r. Krajowy Punkt Kontaktowy prowadzony w Związku Banków Polskich kontynuuje działalność jako Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.
Aktualna strona internetowa KPK:
http://instrumentyfinansoweue.gov.pl


* * *

 

We wrześniu 2007 roku została podpisania umowa między Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Związkiem Banków Polskich na prowadzenie działalności Krajowego Punktu Kontaktowego dla beneficjentów Programu Ramowego na rzecz wzrostu konkurencyjności i innowacji 2007-2013 w zakresie komponentu "Instrumenty Finansowe MSP".

 

Udział w związku w Programie CIP, to kolejny krok Związku w kierunku rozwoju spójnego rynku finansowego w Polsce. Zainicjowana przez ZBP Koalicja Środowisk Finansowych na Rzecz Absorpcji Środków Unii Europejskiej, skupia organizacje będące jego potencjalnymi beneficjentami.

Związek współpracuje też z innymi środowiskami, w tym z kluczowymi dla CIP, tj. z: organizacjami i instytucjami przedsiębiorców, sfery B+R, środowisk finansowych. Jest aktywny w pracach rządu ws. absorpcji środków UE w Polsce. ZBP jest członkiem Rady Rozwoju Rynku Finansowego przy MF, Rady Konsultacyjnej przy PARP, uczestniczy w komitetach monitorujących, grupach. Uczestniczy w pracach w zakresie rozwoju finansowania przedsiębiorczości na forum UE (EFB, Roundtables
between bankers and SMEs).

 

Na stronie znajdziecie Państwo szczegółową informacje o Programie Ramowym na rzecz wzrostu konkurencyjności i innowacji 2007-2013 w zakresie komponentu "Instrumenty Finansowe MSP" oraz działaniach Krajowego Punktu Kontaktowego dla beneficjentów Programu.

Zapraszamy również zainteresowanych do przesyłania pytań lub zgłaszanie chęci udziału w szkoleniach indywidualnych.

 

Aktualności i wydarzenia
Szanowni Państwo, zachęcamy do zapoznania się z opracowaniem Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego nt. stanu europejskiego rynku private equity w 2009 r. (po kryzysie). Dokument pokazuje sytuację ekonomiczną na świecie w momencie ostatniego kryzysu finansowego, przegląd rynku private equity w Europie oraz wskazuje spodziewane trendy zmian w najbliższych latach. Dokument jest do pobrania w zakładce Baza dokumentów dotyczących CIP.

22 kwietnia 2010 r. w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego odbyło się XXI Walne Zgromadzenie Związku Banków Polskich. Tegoroczne, międzykadencyjne Walne Zgromadzenie poświęcone było omówieniu istotnych dla sektora bankowego kwestii. Tematy dyskusji dotyczyły między innymi systemu poręczeń i gwarancji, nadzoru bankowego, rozwoju infrastruktury bankowej, w szczególności zintegrowanego systemu zabezpieczeń, a także monitoringu rynku miedzybankowego. Nie mniej ważnym punktem obrad były także zapowiadane zmiany w statucie ZBP.
W XXI Walnym Zgromadzeniu Związku Banków Polskich uczestniczyli przedstawiciele banków zrzeszonych, Komisji Nadzoru Finansowego, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Rządu i firm infrastruktury bankowej.

Europejski Bank Inwestycyjny zatwierdził powstanie wehikułu Mezzanine Facility for Growth (MFG). Zarządzanie operacyjne zostało powierzone  Europejskiemu Funduszowi Inwestycyjnemu, który ma  w ciągu 3 najbliższych lat zainwestować 1 miliard euro w hybrydowe fundusze kapitałowo/ dłużne.
Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego odgrywa wiodącą rolę we wdrożeniu tej inicjatywy, która łączy 100 mln EUR pochodzących z Komisji Europejskiej z udostępnionym przez Europejski Bank Inwestycyjny finansowaniem przeznaczonym na wsparcie mikrofinansowania w Państwach Członkowskich Unii Europejskiej.
Informujemy, że Bank Gospodarstwa Krajowego, jako Menadżer Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Wielkopolskiego w ramach WRPO na lata 2007 - 2013 (Działanie 1.3. „Rozwój systemów finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości") ogłasza konkurs zamknięty na Pośredników Finansowych w ramach wsparcia ze środków Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Wielkopolskiego.
Strona : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | [34] | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54
Pliki do pobrania