PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

Strona główna dla eip-kpkzbp
Związek Banków Polskich
Krajowy Punkt Kontaktowy Programu Szczegółowego CIP
na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP) w zakresie
Komponentu Instrumenty Finansowe

* * *

 

UWAGA: od stycznia 2014 r. Krajowy Punkt Kontaktowy prowadzony w Związku Banków Polskich kontynuuje działalność jako Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.
Aktualna strona internetowa KPK:
http://instrumentyfinansoweue.gov.pl


* * *

 

We wrześniu 2007 roku została podpisania umowa między Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Związkiem Banków Polskich na prowadzenie działalności Krajowego Punktu Kontaktowego dla beneficjentów Programu Ramowego na rzecz wzrostu konkurencyjności i innowacji 2007-2013 w zakresie komponentu "Instrumenty Finansowe MSP".

 

Udział w związku w Programie CIP, to kolejny krok Związku w kierunku rozwoju spójnego rynku finansowego w Polsce. Zainicjowana przez ZBP Koalicja Środowisk Finansowych na Rzecz Absorpcji Środków Unii Europejskiej, skupia organizacje będące jego potencjalnymi beneficjentami.

Związek współpracuje też z innymi środowiskami, w tym z kluczowymi dla CIP, tj. z: organizacjami i instytucjami przedsiębiorców, sfery B+R, środowisk finansowych. Jest aktywny w pracach rządu ws. absorpcji środków UE w Polsce. ZBP jest członkiem Rady Rozwoju Rynku Finansowego przy MF, Rady Konsultacyjnej przy PARP, uczestniczy w komitetach monitorujących, grupach. Uczestniczy w pracach w zakresie rozwoju finansowania przedsiębiorczości na forum UE (EFB, Roundtables
between bankers and SMEs).

 

Na stronie znajdziecie Państwo szczegółową informacje o Programie Ramowym na rzecz wzrostu konkurencyjności i innowacji 2007-2013 w zakresie komponentu "Instrumenty Finansowe MSP" oraz działaniach Krajowego Punktu Kontaktowego dla beneficjentów Programu.

Zapraszamy również zainteresowanych do przesyłania pytań lub zgłaszanie chęci udziału w szkoleniach indywidualnych.

 

Aktualności i wydarzenia

Podczas inauguracji Europejskiego Kongresu Gospodarczego mówiono m.in. o szansach stojących przed Polską i całą Europą.
Uczestników II Europejskiego Kongresu Gospodarczego przywitał Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, która był współorganizatorem Kongresu, wydawca m.in. Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł. Europejski Kongres Gospodarczy w krótkim czasie stał się najważniejszą tego typu imprezą w Europie Środkowej - zaznaczył prezes Kuśpik. - W ciągu trzech dni w dziesięciu miejscach, w Katowicach odbyło się blisko 60 paneli tematycznych.

 

Na Kongresie obecny był również Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programu CIP – Arkadiusz Lewicki, a KPK CIP "Instrumenty finansowe dla MSP" wystepował jako Partner Instytucjonalny EKG
27 maja 2010 roku odbyła się konferencja poświęcona "Produktom finansowym dla Banków w ramach inicjatywy JEREMIE". Jej organizatorami byli Związek Banków Polskich i Bank Gospodarstwa Krajowego. W spotkaniu wzięło udział ok. 40 przedstawicieli środowiska bankowego (czyli potencjalnych Pośredników Finansowych JEREMIE), reprezentanci Urzędów Marszałkowskich Województw Dolnośląskiego, Łódzkiego, Pomorskiego, Wielkopolskiego oraz Zachodniopomorskiego (Instytucji Zarządzających JEREMIE), a także przedstawiciele Związku Banków Polskich i Banku Gospodarstwa Krajowego (Menadżera Funduszu Powierniczego JEREMIE).
26 maja 2010 r.  w Warszawie odbyła się konferencja - "Wsparcie dla innowacyjnych przedsiębiorstw - nowe perspektywy" zorganizowana  przez Związek Banków Polskich, Krajowy Punkt Kontaktowy Programu na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP) - Instrumenty Finansowe dla MŚP oraz Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE. Patronat nad spotkaniem objęła Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Przedsięwzięcie to wpisuje się w Europejski Tydzień Małych i Średnich Przedsiębiorstw organizowany w tym czasie w całej UE.  SME WEEK ma na celu podkreślanie wagi rozwoju MŚP dla gospodarek UE. Ponad 90% przedsiębiorstw to mikro, mali i średni przedsiębiorcy zatrudniający prawie 60% ogółu pracujących i generujący prawie 50% PKB. Ponieważ działalność MŚP - w tym proinnowacyjny rozwój takich firm- nadal napotyka szereg trudności Komisja Europejska zachęca do oddolnych inicjatyw promujących i informujących o instrumentach wsparcia.
Europejski Kongres Gospodarczy 2010 (European Economic Congress 2010) odbędzie się między 31 maja a 2 czerwca 2010 roku w Katowicach. Pierwotny termin II EKG (kwiecień) został przesunięty ze względu na konsekwencje katastrofy pod Smoleńskiem i żałobę narodową. Przeniesienie terminu było, zdaniem organizatora, jedyną możliwą i racjonalną decyzją w tak trudnym dla nas wszystkich czasie.

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. zorganizowała w dniu 28 maja 2010 r. w Warszawie konferencję  "Od Pomysłu do Biznesu". Konferencja skierowana była do przedsiębiorstw w początkowych fazach rozwoju oraz osób poszukujących kapitału na uruchomienie działalności gospodarczej, w tym kapitału na inwestycje pochodzącego od Aniołów Biznesu. Do udziału w konferencji zaproszeni byli również inwestorzy prywatni, dysponujący kapitałem na dobrze rokujące przedsięwzięcia biznesowe.

W czasie konferencji miały miejsce warsztaty poświęcone tworzeniu biznesplanu dostosowanego do wymagań inwestorów prywatnych oraz tworzeniu spółki z inwestorem prywatnym.
Konferencja odbyła się w hotelu "Belweder" przy ul. Flory 2 w Warszawie, natomiast warsztaty w siedzibie PKPP Lewiatan przy ul. Klonowej 6. 

Strona : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | [33] | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54
Pliki do pobrania