PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

Strona główna dla eip-kpkzbp
Związek Banków Polskich
Krajowy Punkt Kontaktowy Programu Szczegółowego CIP
na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP) w zakresie
Komponentu Instrumenty Finansowe

* * *

 

UWAGA: od stycznia 2014 r. Krajowy Punkt Kontaktowy prowadzony w Związku Banków Polskich kontynuuje działalność jako Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.
Aktualna strona internetowa KPK:
http://instrumentyfinansoweue.gov.pl


* * *

 

We wrześniu 2007 roku została podpisania umowa między Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Związkiem Banków Polskich na prowadzenie działalności Krajowego Punktu Kontaktowego dla beneficjentów Programu Ramowego na rzecz wzrostu konkurencyjności i innowacji 2007-2013 w zakresie komponentu "Instrumenty Finansowe MSP".

 

Udział w związku w Programie CIP, to kolejny krok Związku w kierunku rozwoju spójnego rynku finansowego w Polsce. Zainicjowana przez ZBP Koalicja Środowisk Finansowych na Rzecz Absorpcji Środków Unii Europejskiej, skupia organizacje będące jego potencjalnymi beneficjentami.

Związek współpracuje też z innymi środowiskami, w tym z kluczowymi dla CIP, tj. z: organizacjami i instytucjami przedsiębiorców, sfery B+R, środowisk finansowych. Jest aktywny w pracach rządu ws. absorpcji środków UE w Polsce. ZBP jest członkiem Rady Rozwoju Rynku Finansowego przy MF, Rady Konsultacyjnej przy PARP, uczestniczy w komitetach monitorujących, grupach. Uczestniczy w pracach w zakresie rozwoju finansowania przedsiębiorczości na forum UE (EFB, Roundtables
between bankers and SMEs).

 

Na stronie znajdziecie Państwo szczegółową informacje o Programie Ramowym na rzecz wzrostu konkurencyjności i innowacji 2007-2013 w zakresie komponentu "Instrumenty Finansowe MSP" oraz działaniach Krajowego Punktu Kontaktowego dla beneficjentów Programu.

Zapraszamy również zainteresowanych do przesyłania pytań lub zgłaszanie chęci udziału w szkoleniach indywidualnych.

 

Aktualności i wydarzenia

Jak informuje Portal Funduszy Europejskich, już we wrześniu br. możliwy będzie nabór wniosków o wsparcie w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej.


W efekcie - będzie łatwiej o kredyt dla małych i średnich firm z Polski Wschodniej.

Krajowy Punkt Kontaktowy Programu CIP 2007-2013 „Instrumenty Finansowe dla MŚP” oraz Puls Biznesu serdecznie zapraszają do udziału  w VIII Forum Private Equity & Venture Capital. Będzie to coroczne spotkanie przedsiębiorców i funduszy poświęcone sposobom pozyskania kapitału i funkcjonowaniu rynku PE/VC.
W dniach 16 -17 czerwca 2010 r. we Wrocławiu odbyła się, druga już z kolei, międzynarodowa konferencja “European Research Infrastructures for Innovation and Development” (ERIFID). Organizatorem konferencji było Wrocławskie Centrum Badań EIT+.
Pierwszy dzień konferencji był okazją do zaprezentowania uczestnikom Kampusu Pracze w pobliżu Wrocławia, gdzie tworzony jest park naukowo-badawczy EIT+, służący w przyszłości organizacji interdyscyplinarnych prac badawczych w zakresie teleinformatyki, biomedycyny, nanotechnologii oraz klimatu i jego zmian.
Podczas trwania dwudniowego Forum, zorganizowanego przez Związek Banków Polskich odbyło się aż 7 paneli dyskusyjnych, spotkań z przedstawicielami instytucji i organizacji infrastrukturalnych oraz firm usługowych działających dla sektora bankowości spółdzielczej. Prezentowane były eksperckie rozwiązania z zakresu obrotu bezgotówkowego, urządzeń samoobsługowych, instrumentów płatniczych i e-outsourcingu, dostępu i wymiany informacji w sektorze bankowym i poza nim, jak również efektywnej dystrybucji produktów finansowych.

1 czerwca 2010 odbył się drugi dzień EKG w Katowicach w ramach którego KPK CIP -Instrumenty Finansowe dla MŚP występował w charakterze Partnera Instytucjonalnego.
Kluczowym blokiem poświęconym finansowaniu MŚP były sesje pod wspólnym tytułem "Kapitał dla małych i średnich przedsiębiorstw. Inwestycje w MŚP. Dynamiczny rozwój. Ponadprzeciętne zyski", w ramach których przedsiębiorcy mogli otrzymać informacje o źródłach finansowania rozwoju, w tym w najtrudniejszych - nascituralnych fazach oraz o systemie instytucji wsparcia, otoczenia biznesu. Przedsiębiorcy mogli także zgłosić się do uczestniczących w bloku instytucji i uzyskać odpowiedzi na pytania. Pośród prelegentów wystąpili m.in. prezes PARP- p. Bożena Lublińską-Kasprzak, rektor Akademii Ekonomicznej w Katowicach, prof. Jan  Pykę, prezesi regionalnych agencji  rozwoju, funduszy inwestycyjnych i poręczeniowych, a także dyrektor KPK CIP- Instrumenty Finansowe dla MŚP. Sesje prowadził p. red. Krzysztof Bień, za-ca redaktora naczelnego Dziennika.Gazety Prawnej. Spotkaniu towarzyszyły stanowiska informacyjne, w ramach których udostępniono także materiały dotyczące instrumentów finansowych CIP. 
Strona : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | [32] | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54
Pliki do pobrania