PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

Strona główna dla eip-kpkzbp
Związek Banków Polskich
Krajowy Punkt Kontaktowy Programu Szczegółowego CIP
na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP) w zakresie
Komponentu Instrumenty Finansowe

* * *

 

UWAGA: od stycznia 2014 r. Krajowy Punkt Kontaktowy prowadzony w Związku Banków Polskich kontynuuje działalność jako Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.
Aktualna strona internetowa KPK:
http://instrumentyfinansoweue.gov.pl


* * *

 

We wrześniu 2007 roku została podpisania umowa między Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Związkiem Banków Polskich na prowadzenie działalności Krajowego Punktu Kontaktowego dla beneficjentów Programu Ramowego na rzecz wzrostu konkurencyjności i innowacji 2007-2013 w zakresie komponentu "Instrumenty Finansowe MSP".

 

Udział w związku w Programie CIP, to kolejny krok Związku w kierunku rozwoju spójnego rynku finansowego w Polsce. Zainicjowana przez ZBP Koalicja Środowisk Finansowych na Rzecz Absorpcji Środków Unii Europejskiej, skupia organizacje będące jego potencjalnymi beneficjentami.

Związek współpracuje też z innymi środowiskami, w tym z kluczowymi dla CIP, tj. z: organizacjami i instytucjami przedsiębiorców, sfery B+R, środowisk finansowych. Jest aktywny w pracach rządu ws. absorpcji środków UE w Polsce. ZBP jest członkiem Rady Rozwoju Rynku Finansowego przy MF, Rady Konsultacyjnej przy PARP, uczestniczy w komitetach monitorujących, grupach. Uczestniczy w pracach w zakresie rozwoju finansowania przedsiębiorczości na forum UE (EFB, Roundtables
between bankers and SMEs).

 

Na stronie znajdziecie Państwo szczegółową informacje o Programie Ramowym na rzecz wzrostu konkurencyjności i innowacji 2007-2013 w zakresie komponentu "Instrumenty Finansowe MSP" oraz działaniach Krajowego Punktu Kontaktowego dla beneficjentów Programu.

Zapraszamy również zainteresowanych do przesyłania pytań lub zgłaszanie chęci udziału w szkoleniach indywidualnych.

 

Aktualności i wydarzenia
Krajowy Punkt Kontaktowy Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP) Instrumenty finansowe dla MSP zaprasza przedstawicieli mediów na briefing prasowy pt. „Nowe finansowanie dla start up-ów w Polsce!”
Krajowy Punkt Kontaktowy Programu CIP 2007-2013, jako oficjalny Partner zaprasza przedsiębiorców i instytucje finansowe na X Forum Korporacyjne 'Perspektywy zmian w finansowaniu przedsiębiorców w Polsce na tle zmian w Europie' oraz stanowiska eksperckie i warsztaty.
20  października 2010 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zorganizowała w Warszawie w hotelu Sheraton Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw pod hasłem "Narzędzia ekspansji międzynarodowej w XXI wieku", którego celem było umożliwienie bezpośredniego kontaktu reprezentantom podmiotów gospodarczych z instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie  programów unijnych.
Dnia 1 i 2 października 2010 roku w Warszawie na Placu Defilad odbyło się III Forum Funduszy Europejskich organizowane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Tegoroczne Forum odbyło się pod hasłem „Czas ekscytujących przemian”. Jednymi z głównych gości Forum była Elżbieta Bieńkowska, Minister Rozwoju Regionalnego oraz Johannes Hahn, komisarz Unii Europejskiej ds. polityki regionalnej.
Dnia 30 września 2010 roku w Klubie Bankowca w Warszawie odbyła się pierwsza, inauguracyjna Konferencja w ramach autorskiego Projektu „Ponadregionalna Sieć Aniołów Biznesu – Innowacja” zorganizowana przez Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych (INES)
Strona : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | [30] | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54
Pliki do pobrania