PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

Strona główna dla eip-kpkzbp
Związek Banków Polskich
Krajowy Punkt Kontaktowy Programu Szczegółowego CIP
na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP) w zakresie
Komponentu Instrumenty Finansowe

* * *

 

UWAGA: od stycznia 2014 r. Krajowy Punkt Kontaktowy prowadzony w Związku Banków Polskich kontynuuje działalność jako Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.
Aktualna strona internetowa KPK:
http://instrumentyfinansoweue.gov.pl


* * *

 

We wrześniu 2007 roku została podpisania umowa między Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Związkiem Banków Polskich na prowadzenie działalności Krajowego Punktu Kontaktowego dla beneficjentów Programu Ramowego na rzecz wzrostu konkurencyjności i innowacji 2007-2013 w zakresie komponentu "Instrumenty Finansowe MSP".

 

Udział w związku w Programie CIP, to kolejny krok Związku w kierunku rozwoju spójnego rynku finansowego w Polsce. Zainicjowana przez ZBP Koalicja Środowisk Finansowych na Rzecz Absorpcji Środków Unii Europejskiej, skupia organizacje będące jego potencjalnymi beneficjentami.

Związek współpracuje też z innymi środowiskami, w tym z kluczowymi dla CIP, tj. z: organizacjami i instytucjami przedsiębiorców, sfery B+R, środowisk finansowych. Jest aktywny w pracach rządu ws. absorpcji środków UE w Polsce. ZBP jest członkiem Rady Rozwoju Rynku Finansowego przy MF, Rady Konsultacyjnej przy PARP, uczestniczy w komitetach monitorujących, grupach. Uczestniczy w pracach w zakresie rozwoju finansowania przedsiębiorczości na forum UE (EFB, Roundtables
between bankers and SMEs).

 

Na stronie znajdziecie Państwo szczegółową informacje o Programie Ramowym na rzecz wzrostu konkurencyjności i innowacji 2007-2013 w zakresie komponentu "Instrumenty Finansowe MSP" oraz działaniach Krajowego Punktu Kontaktowego dla beneficjentów Programu.

Zapraszamy również zainteresowanych do przesyłania pytań lub zgłaszanie chęci udziału w szkoleniach indywidualnych.

 

Aktualności i wydarzenia

Komunikat KPK

Na podstawie ogłoszenia Komisji Europejskiej - Dyrekcji Generalnej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu informujemy, że rozpoczęto konsultacje podstaw kolejnego Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (tzw.CIP II).

Bank Pekao jest pierwszą polską instytucją finansową, która otrzymała poręczenie Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI) w ramach „Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP)” dla linii kredytowych dedykowanych tzw. start-up’om, czyli firmom dopiero wchodzącym na rynek.
28 października w Warszawie odbyło się X Forum Korporacyjne organizowane przez Związek Banków Polskich i Polską Agencję  Rozwoju Przedsiębiorczości. O perspektywach zmian w dostępie do finansowania przedsiębiorców w Polsce na tle zmian w Europie debatowali bankowcy, przedsiębiorcy oraz politycy i instytucje publiczne odpowiedzialne za wsparcie rozwoju. W Forum uczestniczyli między innymi: p. Richard Pelly, prezes Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, wiceministrowie gospodarki i finansów, pp. Dariusz Bogdan i Dariusz Daniluk, wiceprezes Narodowego Banku Polskiego p. prof. Witold Koziński oraz prezesi i wiceprezesi organizacji pracodawców i izb gospodarczych a także liczni eksperci. W Forum wzięli także udział prezesi banków, firm leasingowych oraz przedsiębiorców i organizacji przemysłu.


W dniach 27-28 października br. przebywał w Polsce, na zaproszenie Związku Banków Polskich, ze swoją pierwszą roboczą wizytą prezes Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, p. Richard Pelly. Związek Banków Polskich współpracuje od wielu lat z EFI, m.in. jest zaangażowany (poprzez funkcjonujący przy izbie Krajowy Punkt Kontaktowy CIP dla polskiego rynku finansowego) w system wsparcia inżynierii finansowej dla mśp dystrybuowany przez EFI w ramach Programu na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP).

Podziękowanie za dotychczasową współpracę w ramach projektu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju – 2010” KPK CIP przy ZBP łożył Krzysztof Duchnowski, Prezes Zarządu FUNDACJA INNOWACJI i ROZWOJU.


 

 

Strona : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | [29] | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54
Pliki do pobrania