PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

Strona główna dla eip-kpkzbp
Związek Banków Polskich
Krajowy Punkt Kontaktowy Programu Szczegółowego CIP
na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP) w zakresie
Komponentu Instrumenty Finansowe

* * *

 

UWAGA: od stycznia 2014 r. Krajowy Punkt Kontaktowy prowadzony w Związku Banków Polskich kontynuuje działalność jako Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.
Aktualna strona internetowa KPK:
http://instrumentyfinansoweue.gov.pl


* * *

 

We wrześniu 2007 roku została podpisania umowa między Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Związkiem Banków Polskich na prowadzenie działalności Krajowego Punktu Kontaktowego dla beneficjentów Programu Ramowego na rzecz wzrostu konkurencyjności i innowacji 2007-2013 w zakresie komponentu "Instrumenty Finansowe MSP".

 

Udział w związku w Programie CIP, to kolejny krok Związku w kierunku rozwoju spójnego rynku finansowego w Polsce. Zainicjowana przez ZBP Koalicja Środowisk Finansowych na Rzecz Absorpcji Środków Unii Europejskiej, skupia organizacje będące jego potencjalnymi beneficjentami.

Związek współpracuje też z innymi środowiskami, w tym z kluczowymi dla CIP, tj. z: organizacjami i instytucjami przedsiębiorców, sfery B+R, środowisk finansowych. Jest aktywny w pracach rządu ws. absorpcji środków UE w Polsce. ZBP jest członkiem Rady Rozwoju Rynku Finansowego przy MF, Rady Konsultacyjnej przy PARP, uczestniczy w komitetach monitorujących, grupach. Uczestniczy w pracach w zakresie rozwoju finansowania przedsiębiorczości na forum UE (EFB, Roundtables
between bankers and SMEs).

 

Na stronie znajdziecie Państwo szczegółową informacje o Programie Ramowym na rzecz wzrostu konkurencyjności i innowacji 2007-2013 w zakresie komponentu "Instrumenty Finansowe MSP" oraz działaniach Krajowego Punktu Kontaktowego dla beneficjentów Programu.

Zapraszamy również zainteresowanych do przesyłania pytań lub zgłaszanie chęci udziału w szkoleniach indywidualnych.

 

Aktualności i wydarzenia
9 grudnia 2010r., godz. 14.00 w warszawskim Klubie Bankowca odbyło pierwsze z cyklu spotkań środowiska bankowego poświęconych nowym strategiom i programom przygotowywanym na lata 2014-2020. Ponieważ rozpoczęły się prace nad dokumentami programowymi, a w ślad za nimi ruszą prace nad dokumentami wdrożeniowymi  Związek Banków Polskich uruchomił specjalne środowiskowe forum konsultacyjne w postaci cyklu seminariów pn. „Banki w perspektywie programów 2020’”. W najbliższych tygodniach i miesiącach odbędą się spotkania z resortami właściwymi dla poszczególnych strategii. Już w styczniu planowane jest spotkanie z Ministrem Gospodarki nt. Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki 2010-2020.

Warszawa, 8 grudnia - Dzień Inżynierii Finansowej UE w Polsce organizowany jest corocznie z inicjatywy Krajowego Punktu Kontaktowego Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2010 (CIP) dla polskiego rynku finansowego we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Jest to jedyne tego typu wydarzenie w UE, podczas którego dokonuje się przeglądu i porównania wszystkich instrumentów finansowych, uruchamianych przy wsparciu unijnym w danym państwie członkowskim. Dzień ten organizowany jest już po raz drugi i ma charakter seminarium informacyjno-warsztatowego, kierowanego do szerokiego grona odbiorców - przedsiębiorców, w szczególności małych i średnich firm, instytucji otoczenia biznesu, instytucji finansowych. Strategicznym adresatem jest także prasa.
Krajowy Punkt Kontaktowy Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP) oraz Bank Gospodarstwa Krajowego zapraszają do udziału w „II Dniu Instrumentów Inżynierii Finansowej UE w Polsce". Seminarium odbędzie się w dniu 8 grudnia 2010 r. w Warszawie, Klub Bankowca, ul. Smolna 6.
W dniach 8-10 listopada w Brukseli odbyły się dwie konferencje („Promocja i wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w Europie”, „Mikrofinansowanie w Europie”) dotyczące finansowania działalności gospodarczej na różnych etapach. Spotkania zorganizowane zostały przez trzy dyrekcje generalne KE- DG ds. Przedsiębiorstw i przemysłu, DG ds. Zatrudnienia, spraw społecznych i równości oraz DG ds. Polityki regionalnej, przy współpracy z grupą EBI (w tym EFI) i partnerami rynku finansowego  państw UE, odbyło się w formie plenarnej (w tym panele dyskusyjne) oraz warsztatowej. Wzięło w nim udział ok. 400 osób z Państw:  UE, Stowarzyszonych oraz EFTA.

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw zorganizowała 4 listopada 2010 r. w Warszawie XVI Forum Gospodarcze ,,Bariery konkurencyjności MSP - działania na rzecz ograniczania zagrożeń i wsparcia przedsiębiorczości''.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Pan Waldemar Pawlak Wicepremier Minister Gospodarki oraz Pani prof. dr hab. Danuta Huebner, Przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego w Parlamencie Europejskim.

Strona : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | [28] | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54
Pliki do pobrania