PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

Strona główna dla eip-kpkzbp
Związek Banków Polskich
Krajowy Punkt Kontaktowy Programu Szczegółowego CIP
na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP) w zakresie
Komponentu Instrumenty Finansowe

* * *

 

UWAGA: od stycznia 2014 r. Krajowy Punkt Kontaktowy prowadzony w Związku Banków Polskich kontynuuje działalność jako Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.
Aktualna strona internetowa KPK:
http://instrumentyfinansoweue.gov.pl


* * *

 

We wrześniu 2007 roku została podpisania umowa między Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Związkiem Banków Polskich na prowadzenie działalności Krajowego Punktu Kontaktowego dla beneficjentów Programu Ramowego na rzecz wzrostu konkurencyjności i innowacji 2007-2013 w zakresie komponentu "Instrumenty Finansowe MSP".

 

Udział w związku w Programie CIP, to kolejny krok Związku w kierunku rozwoju spójnego rynku finansowego w Polsce. Zainicjowana przez ZBP Koalicja Środowisk Finansowych na Rzecz Absorpcji Środków Unii Europejskiej, skupia organizacje będące jego potencjalnymi beneficjentami.

Związek współpracuje też z innymi środowiskami, w tym z kluczowymi dla CIP, tj. z: organizacjami i instytucjami przedsiębiorców, sfery B+R, środowisk finansowych. Jest aktywny w pracach rządu ws. absorpcji środków UE w Polsce. ZBP jest członkiem Rady Rozwoju Rynku Finansowego przy MF, Rady Konsultacyjnej przy PARP, uczestniczy w komitetach monitorujących, grupach. Uczestniczy w pracach w zakresie rozwoju finansowania przedsiębiorczości na forum UE (EFB, Roundtables
between bankers and SMEs).

 

Na stronie znajdziecie Państwo szczegółową informacje o Programie Ramowym na rzecz wzrostu konkurencyjności i innowacji 2007-2013 w zakresie komponentu "Instrumenty Finansowe MSP" oraz działaniach Krajowego Punktu Kontaktowego dla beneficjentów Programu.

Zapraszamy również zainteresowanych do przesyłania pytań lub zgłaszanie chęci udziału w szkoleniach indywidualnych.

 

Aktualności i wydarzenia
Rozstrzygnięto konkurs na wsparcie funduszy poręczeniowych w Polsce Wschodniej. Ok. 30 mln złotych otrzymają do dyspozycji wybrani w konkursie pośrednicy finansowi, tj. Podkarpacki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Rzeszowie (14,94 mln zł.) oraz Warmińsko-Mazurski Fundusz „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. w Działdowie (15 mln zł.). Konkurs przeprowadził Bank Gospodarstwa Krajowego i to on podpisze z ww. funduszami umowy re-poręczenia.
Dnia 09 lutego 2011r. w hotelu Westin w Warszawie odbyło się spotkanie pod hasłem „Systemy gwarancyjne w krajach UE - poszukiwanie optymalnego rozwiązania”. Zorganizowane zostało przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. Spotkanie poświęcone zostało europejskim doświadczeniom w zakresie budowy i rozwoju systemu poręczeń kredytowych, a także rozwojowi funduszy poręczeniowych w Polsce.

Komunikat KPK

 

Wszyscy zainteresowani Programem CIP II, którzy nie mieli możliwości uczestniczenia w (lub śledzenia przebiegu) konferencji w Brukseli w dniu 25 stycznia 2011 r., mogą obejrzeć nagraną konferencję dostępną na stronie:

W dniu 1 lutego 2011 r. w Warszawie, hotel Mercure Grand, odbyło się seminarium „W kierunku innowacyjnych przedsiębiorstw i konkurencyjnej gospodarki”. Organizatorem seminarium była Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Otwierając seminarium, Bożena Lublińska – Kasprzak, Prezes PARP, podkreśliła, że celem spotkania jest prezentacja raportu PARP „Innowacyjność 2010”. Ponadto seminarium było okazją do sformułowania odpowiedzi na pytanie: co administracja może jeszcze zrobić na rzecz rozwoju innowacyjności i przedsiębiorczości w Polsce.  Prof. Jan Kaźmierczak, Poseł na Sejm RP, analizował jakie są braki w Polsce w zakresie innowacyjności, co dzieje się aktualnie lub co trzeba jeszcze zrobić m.in. w zakresie legislacji czy edukacji.

Komunikat:


Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej - Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji z listopada 2010r. oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z grudnia ub. r., pomoc udzielana przedsiębiorcom w postaci poręczeń unijnych Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI) w ramach instrumentu SMEG Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP), nie spełnia przesłanek pomocy publicznej określonych w art. 107 ust.1 TFUE. W związku z tym także krajowe akty prawne dotyczące pomocy publicznej nie znajdują zastosowania do wsparcia udzielanego przedsiębiorcom w ramach instrumentów SMEG CIP.
Strona : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | [26] | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54
Pliki do pobrania