PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

Strona główna dla eip-kpkzbp
Związek Banków Polskich
Krajowy Punkt Kontaktowy Programu Szczegółowego CIP
na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP) w zakresie
Komponentu Instrumenty Finansowe

* * *

 

UWAGA: od stycznia 2014 r. Krajowy Punkt Kontaktowy prowadzony w Związku Banków Polskich kontynuuje działalność jako Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.
Aktualna strona internetowa KPK:
http://instrumentyfinansoweue.gov.pl


* * *

 

We wrześniu 2007 roku została podpisania umowa między Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Związkiem Banków Polskich na prowadzenie działalności Krajowego Punktu Kontaktowego dla beneficjentów Programu Ramowego na rzecz wzrostu konkurencyjności i innowacji 2007-2013 w zakresie komponentu "Instrumenty Finansowe MSP".

 

Udział w związku w Programie CIP, to kolejny krok Związku w kierunku rozwoju spójnego rynku finansowego w Polsce. Zainicjowana przez ZBP Koalicja Środowisk Finansowych na Rzecz Absorpcji Środków Unii Europejskiej, skupia organizacje będące jego potencjalnymi beneficjentami.

Związek współpracuje też z innymi środowiskami, w tym z kluczowymi dla CIP, tj. z: organizacjami i instytucjami przedsiębiorców, sfery B+R, środowisk finansowych. Jest aktywny w pracach rządu ws. absorpcji środków UE w Polsce. ZBP jest członkiem Rady Rozwoju Rynku Finansowego przy MF, Rady Konsultacyjnej przy PARP, uczestniczy w komitetach monitorujących, grupach. Uczestniczy w pracach w zakresie rozwoju finansowania przedsiębiorczości na forum UE (EFB, Roundtables
between bankers and SMEs).

 

Na stronie znajdziecie Państwo szczegółową informacje o Programie Ramowym na rzecz wzrostu konkurencyjności i innowacji 2007-2013 w zakresie komponentu "Instrumenty Finansowe MSP" oraz działaniach Krajowego Punktu Kontaktowego dla beneficjentów Programu.

Zapraszamy również zainteresowanych do przesyłania pytań lub zgłaszanie chęci udziału w szkoleniach indywidualnych.

 

Aktualności i wydarzenia
W dniach 7-8 kwietnia 2011 r. w Chorzowie odbyło się III Forum Gospodarcze InvestExpo, organizowane przez Fundację Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych. Krajowy Punkt Kontaktowy Programu CIP dla polskiego rynku finansowego był w tym wydarzeniu patronem merytorycznym.

W 2011r. Północna Grupa Poręczeniowa działająca jako konsorcjum funduszy poręczeniowych złożyła wniosek do Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego o uruchomienie linii regwarancyjnej w wysokości 25 mln EURO do mikrokredytów. Konsorcjum tego rodzaju jest pozytywnym precedensem na rynku poręczeniowym-  przykładem kreatywnego i innowacyjnego podejścia środowiska finansowego w celu pozyskania dodatkowego zagranicznego wsparcia na rozwój polskich przedsiębiorców. Północna Grupa Poręczeniowa może przetrzeć tym samym szlak dla modelu współpracy i dostępu do środków programów międzynarodowych dla innych funduszy poręczeniowych a także funduszy pożyczkowych. 
 
Ruszyła implementacja zapowiadanej 8 grudnia 2010, w czasie organizowanego przez KPK CIP dla polskiego sektora finansowego, II INFODAY "Instrumenty finansowe UE w Polsce", nowej inicjatywy unijnej pn. Europejski instrument mikrofinansowy PROGRESS.
 
Podobnie jak w przypadku Instrumentów finansowych dla MŚP dostępnych w ramach Programu CIP, Europejski Fundusz Inwestycyjny (Luksemburg) jest  instytucją wdrażającą instrumenty PROGRESS:
 
24 marca 2011 r. odbyło się seminarium dla bankowości spółdzielczej pt. „Instrumenty finansowe PROGRESS. Możliwości współpracy z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym”. Przedmiotem spotkania było zapoznanie banków spółdzielczych i zrzeszających z nowymi europejskimi oraz komercyjnymi instrumentami i ofertami wsparcia rozwoju akcji kredytowej, w szczególności dla mikro i małych przedsiębiorców, w tym przede wszystkim dla firm typu start up.


W dniu 10 marca 2011 r. w hotelu Novotel w Warszawie odbyła się kolejna edycja Forum Bankowego pt. ”Wyzwania na nową dekadę – służymy klientom i polskiej gospodarce”

W tym roku Forum poświęcone było najważniejszym wyzwaniom, przed którymi stoi polski system bankowy. Są to m. in. wyzwania regulacyjne dla banków po kryzysie finansowym,  szukanie rozwiązań dla dalszego wzrostu sektora bankowego, czy priorytety polskiej prezydencji w UE.


Strona : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | [25] | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54
Pliki do pobrania