PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

Strona główna dla eip-kpkzbp
Związek Banków Polskich
Krajowy Punkt Kontaktowy Programu Szczegółowego CIP
na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP) w zakresie
Komponentu Instrumenty Finansowe

* * *

 

UWAGA: od stycznia 2014 r. Krajowy Punkt Kontaktowy prowadzony w Związku Banków Polskich kontynuuje działalność jako Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.
Aktualna strona internetowa KPK:
http://instrumentyfinansoweue.gov.pl


* * *

 

We wrześniu 2007 roku została podpisania umowa między Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Związkiem Banków Polskich na prowadzenie działalności Krajowego Punktu Kontaktowego dla beneficjentów Programu Ramowego na rzecz wzrostu konkurencyjności i innowacji 2007-2013 w zakresie komponentu "Instrumenty Finansowe MSP".

 

Udział w związku w Programie CIP, to kolejny krok Związku w kierunku rozwoju spójnego rynku finansowego w Polsce. Zainicjowana przez ZBP Koalicja Środowisk Finansowych na Rzecz Absorpcji Środków Unii Europejskiej, skupia organizacje będące jego potencjalnymi beneficjentami.

Związek współpracuje też z innymi środowiskami, w tym z kluczowymi dla CIP, tj. z: organizacjami i instytucjami przedsiębiorców, sfery B+R, środowisk finansowych. Jest aktywny w pracach rządu ws. absorpcji środków UE w Polsce. ZBP jest członkiem Rady Rozwoju Rynku Finansowego przy MF, Rady Konsultacyjnej przy PARP, uczestniczy w komitetach monitorujących, grupach. Uczestniczy w pracach w zakresie rozwoju finansowania przedsiębiorczości na forum UE (EFB, Roundtables
between bankers and SMEs).

 

Na stronie znajdziecie Państwo szczegółową informacje o Programie Ramowym na rzecz wzrostu konkurencyjności i innowacji 2007-2013 w zakresie komponentu "Instrumenty Finansowe MSP" oraz działaniach Krajowego Punktu Kontaktowego dla beneficjentów Programu.

Zapraszamy również zainteresowanych do przesyłania pytań lub zgłaszanie chęci udziału w szkoleniach indywidualnych.

 

Aktualności i wydarzenia
W blisko 100 sesjach i dyskusjach trwających trzy dni wzięło udział kilkuset panelistów. Tematyka obejmowała najbardziej istotne kwestie dla rozwoju gospodarczego i społecznego Europy. W Kongresie udział wzięło około 4500 gości z Polski i z zagranicy, w tym osobistości świata polityki, biznesu, nauki oraz ekonomii.

Spotkanie było okazją do poinformowania przez KPK CIP dla polskiego rynku finansowego środowiska funduszy pożyczkowych o stanie wdrażania programu CIP, przedstawienia przykładów już wdrażanych projektów oraz przypomnienia procedury aplikacyjnej i możliwości udziału funduszy w programie.
W dniach 5, 6 i 7 maja w Warszawie odbyło się 4 Forum Funduszy Europejskich. Na odwiedzających Forum czekało wiele atrakcji: pokazy, prezentacje, eksperymenty, konkursy i animacje. 5 maja 2011 r., odbyła się uroczysta gala inaugurująca Forum, podczas której zostały wręczone nagrody w konkursie Eurolider 2011 oraz poznano laureatów IV edycji konkursu „Polska Pięknieje - 7 Cudów Funduszy Europejskich”.

Forum w tym roku odbyło się po nazwą "Instrumenty finansowe wspierające inwestycje i rozwój w MŚP". Celem tej dorocznej konferencji organizowanej przez wielkopolski Urząd Marszałkowski było  kompleksowe przedstawienie narzędzi finansowych oferowanych małym i średnim firmom, które poszukują dodatkowych środków na rozwój biznesu i wzrost innowacyjności przedsiębiorstwa. Adresatami spotkania byli przedstawiciele samorządów lokalnych oraz szeroko pojętych instytucji otoczenia biznesu, tak więc podmiotów szczególnie zainteresowanych wspieraniem firm w Wielkopolsce.
W dniu 14 kwietnia br. odbyła się Konferencja naukowo-informacyjna „Z Aniołami do sukcesu w biznesie”, organizowana przez Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych w ramach projektu Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu-Innowacja.
Na konferencji poruszono zagadnienia sytuacji Aniołów Biznesu w Polsce i na świecie,  innowacyjności i potencjału rozwojowego Polskich przedsiębiorstw oraz korzyści wynikających ze współpracy z Ponadregionalną Siecią Aniołów Biznesu - Innowacja.
Strona : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | [24] | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54
Pliki do pobrania