PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

Strona główna dla eip-kpkzbp
Związek Banków Polskich
Krajowy Punkt Kontaktowy Programu Szczegółowego CIP
na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP) w zakresie
Komponentu Instrumenty Finansowe

* * *

 

UWAGA: od stycznia 2014 r. Krajowy Punkt Kontaktowy prowadzony w Związku Banków Polskich kontynuuje działalność jako Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.
Aktualna strona internetowa KPK:
http://instrumentyfinansoweue.gov.pl


* * *

 

We wrześniu 2007 roku została podpisania umowa między Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Związkiem Banków Polskich na prowadzenie działalności Krajowego Punktu Kontaktowego dla beneficjentów Programu Ramowego na rzecz wzrostu konkurencyjności i innowacji 2007-2013 w zakresie komponentu "Instrumenty Finansowe MSP".

 

Udział w związku w Programie CIP, to kolejny krok Związku w kierunku rozwoju spójnego rynku finansowego w Polsce. Zainicjowana przez ZBP Koalicja Środowisk Finansowych na Rzecz Absorpcji Środków Unii Europejskiej, skupia organizacje będące jego potencjalnymi beneficjentami.

Związek współpracuje też z innymi środowiskami, w tym z kluczowymi dla CIP, tj. z: organizacjami i instytucjami przedsiębiorców, sfery B+R, środowisk finansowych. Jest aktywny w pracach rządu ws. absorpcji środków UE w Polsce. ZBP jest członkiem Rady Rozwoju Rynku Finansowego przy MF, Rady Konsultacyjnej przy PARP, uczestniczy w komitetach monitorujących, grupach. Uczestniczy w pracach w zakresie rozwoju finansowania przedsiębiorczości na forum UE (EFB, Roundtables
between bankers and SMEs).

 

Na stronie znajdziecie Państwo szczegółową informacje o Programie Ramowym na rzecz wzrostu konkurencyjności i innowacji 2007-2013 w zakresie komponentu "Instrumenty Finansowe MSP" oraz działaniach Krajowego Punktu Kontaktowego dla beneficjentów Programu.

Zapraszamy również zainteresowanych do przesyłania pytań lub zgłaszanie chęci udziału w szkoleniach indywidualnych.

 

Aktualności i wydarzenia
21 września we Wrocławiu odbyła się konferencja „Instrumenty inżynierii finansowej a rozwój MŚP” zorganizowana przez Business Centre Club, Zachodnią Izbę Gospodarczą oraz Dolnośląski Fundusz Gospodarczy. Oprócz prezentacji i oceny aktualnie dostępnych polskim przedsiębiorcom unijnych instrumentów zwrotnych debatowano nt. optymalnych rozwiązań dla biznesu na czas turbulencji w gospodarce oraz o modelach możliwych instrumentów po 2014r.
W dniach 19-20.09.2011 r. w hotelu Gromada w Warszawie odbyło się doroczne Forum Liderów Banków Spółdzielczych organizowane przez Związek Banków Polskich. Podczas obrad zaproszeni goście dyskutowali będą na temat: „Jak wykorzystać potencjał bankowości spółdzielczej dla lepszego finansowania polskiej gospodarki”. Na różnych panelach tematycznych uczestnicy zastanawiali się m.in. nad wyzwaniami stojącymi przed bankowością spółdzielczą, analizowali co udało się, a co nie udało się zrobić w bankowości spółdzielczej. Omawiane były również kierunki pożądanych zmian w ustawie o funkcjonowaniu banku spółdzielczych i ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających.

6 września 2011 r., Warszawa

Pożyczki? Dotacje? Doradztwo? – instrumenty wspierania przedsiębiorców

 

Krajowy Punkt Kontaktowy Programu CIP- „Instrumenty Finansowe dla MŚP”  oraz Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, przy współpracy  Enterprise Europe Network i Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw, serdecznie zapraszają przedsiębiorców na spotkanie informacyjne w dniu 6 września 2011 r. w godzinach 14.00-18.00, w sali konferencyjnej  przy siedzibie Centralnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, w Warszawie, ul. Żurawia 3/5.

Iinformujemy, że PARP opublikował w czerwcu br. specjalny e-poradnik dla nowopowstałych firm pt. "Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą?".
7 lipca w Warszawie przebywała z roboczą wizytą delegacja Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego z Luksemburga. Przedstawiciele EFI spotkali się z Dyrektorem Krajowego Punktu Kontaktowego Programu CIP dla polskiego rynku finansowego (KPK CIP) oraz z Pośrednikami Finansowymi Programu w Polsce.
Strona : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | [22] | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54
Pliki do pobrania