PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

Strona główna dla eip-kpkzbp
Związek Banków Polskich
Krajowy Punkt Kontaktowy Programu Szczegółowego CIP
na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP) w zakresie
Komponentu Instrumenty Finansowe

* * *

 

UWAGA: od stycznia 2014 r. Krajowy Punkt Kontaktowy prowadzony w Związku Banków Polskich kontynuuje działalność jako Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.
Aktualna strona internetowa KPK:
http://instrumentyfinansoweue.gov.pl


* * *

 

We wrześniu 2007 roku została podpisania umowa między Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Związkiem Banków Polskich na prowadzenie działalności Krajowego Punktu Kontaktowego dla beneficjentów Programu Ramowego na rzecz wzrostu konkurencyjności i innowacji 2007-2013 w zakresie komponentu "Instrumenty Finansowe MSP".

 

Udział w związku w Programie CIP, to kolejny krok Związku w kierunku rozwoju spójnego rynku finansowego w Polsce. Zainicjowana przez ZBP Koalicja Środowisk Finansowych na Rzecz Absorpcji Środków Unii Europejskiej, skupia organizacje będące jego potencjalnymi beneficjentami.

Związek współpracuje też z innymi środowiskami, w tym z kluczowymi dla CIP, tj. z: organizacjami i instytucjami przedsiębiorców, sfery B+R, środowisk finansowych. Jest aktywny w pracach rządu ws. absorpcji środków UE w Polsce. ZBP jest członkiem Rady Rozwoju Rynku Finansowego przy MF, Rady Konsultacyjnej przy PARP, uczestniczy w komitetach monitorujących, grupach. Uczestniczy w pracach w zakresie rozwoju finansowania przedsiębiorczości na forum UE (EFB, Roundtables
between bankers and SMEs).

 

Na stronie znajdziecie Państwo szczegółową informacje o Programie Ramowym na rzecz wzrostu konkurencyjności i innowacji 2007-2013 w zakresie komponentu "Instrumenty Finansowe MSP" oraz działaniach Krajowego Punktu Kontaktowego dla beneficjentów Programu.

Zapraszamy również zainteresowanych do przesyłania pytań lub zgłaszanie chęci udziału w szkoleniach indywidualnych.

 

Aktualności i wydarzenia
Polska liderem wśród państw których instytucje finansowe zakontraktowały największą liczbę instrumentów finansowych dla małych i średnich firm, poręczonych w ramach unijnego programu ramowego CIP. Siedemnaście instrumentów finansowych dla firm, sześciu polskich pośredników kredytowych, leasingowych i poręczeniowych oraz cztery miliardy złotych preferencyjnego finansowania – tak wyglądają na dziś polskie wyniki w programie. 


Serdecznie zapraszamy na konferencję prasową w dniu 10 października 2011 r. godz. 10.00 - Warszawa, ul. Smolna 6, Klub Bankowca
 
Podpisanie z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (Luksemburg) umów poręczeniowych przez dwóch nowych polskich Pośredników Finansowych Programu CIP sprawia, że Polska znalazła się w czołówce krajów - beneficjentów systemu poręczeń SMEG dostępnego w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP).
Szczegóły dotyczące możliwości preferencyjnego finansowania MŚP przedstawią na konferencji nowi Pośrednicy Finansowi CIP.
W dniach 6-7.11.2011 r. w Katowicach odbył się I Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw organizowany przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach, pod patronatem Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Tygodnia MŚP 2011.

W dniach 5-6 października 2011 r. w Warszawie odbył się Międzynarodowy Kongres Energii Odnawialnej - Green Power 2011. Kongres zgromadził przedstawicieli polityki, nauki ,biznesu i rynku finansowego i był okazją do wymiany informacji i doświadczeń w dziedzinie energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii.  W seminarium „Finansowanie innowacji” przedstawiona została oferta zarówno banków komercyjnych, jak też finansowania eko- inwestycji ze wsparciem środków finansowych z Unii Europejskiej. 
W  dniu 20 września 2011 r. W Warszawie, w ramach projektu Innoboost, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zorganizowała konferencję „Otwarte dni innowacji dla MŚP w centralnej i wschodniej Polsce”. Spotkanie to adresowane było do przedsiębiorców z całej Polski zainteresowanych problematyką innowacyjności. W trakcie tego spotkania, z udziałem ok. 300 przedsiębiorców,  uczestnicy mogli zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi zarządzania innowacjami w firmie, finansowania działalności innowacyjnej ze środków publicznych  i prywatnych oraz doświadczeń w zakresie transferu technologii.
Strona : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | [21] | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54
Pliki do pobrania