PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

Strona główna dla eip-kpkzbp
Związek Banków Polskich
Krajowy Punkt Kontaktowy Programu Szczegółowego CIP
na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP) w zakresie
Komponentu Instrumenty Finansowe

* * *

 

UWAGA: od stycznia 2014 r. Krajowy Punkt Kontaktowy prowadzony w Związku Banków Polskich kontynuuje działalność jako Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.
Aktualna strona internetowa KPK:
http://instrumentyfinansoweue.gov.pl


* * *

 

We wrześniu 2007 roku została podpisania umowa między Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Związkiem Banków Polskich na prowadzenie działalności Krajowego Punktu Kontaktowego dla beneficjentów Programu Ramowego na rzecz wzrostu konkurencyjności i innowacji 2007-2013 w zakresie komponentu "Instrumenty Finansowe MSP".

 

Udział w związku w Programie CIP, to kolejny krok Związku w kierunku rozwoju spójnego rynku finansowego w Polsce. Zainicjowana przez ZBP Koalicja Środowisk Finansowych na Rzecz Absorpcji Środków Unii Europejskiej, skupia organizacje będące jego potencjalnymi beneficjentami.

Związek współpracuje też z innymi środowiskami, w tym z kluczowymi dla CIP, tj. z: organizacjami i instytucjami przedsiębiorców, sfery B+R, środowisk finansowych. Jest aktywny w pracach rządu ws. absorpcji środków UE w Polsce. ZBP jest członkiem Rady Rozwoju Rynku Finansowego przy MF, Rady Konsultacyjnej przy PARP, uczestniczy w komitetach monitorujących, grupach. Uczestniczy w pracach w zakresie rozwoju finansowania przedsiębiorczości na forum UE (EFB, Roundtables
between bankers and SMEs).

 

Na stronie znajdziecie Państwo szczegółową informacje o Programie Ramowym na rzecz wzrostu konkurencyjności i innowacji 2007-2013 w zakresie komponentu "Instrumenty Finansowe MSP" oraz działaniach Krajowego Punktu Kontaktowego dla beneficjentów Programu.

Zapraszamy również zainteresowanych do przesyłania pytań lub zgłaszanie chęci udziału w szkoleniach indywidualnych.

 

Aktualności i wydarzenia
W dniach 23-24 września br. w Brukseli odbywało się Forum Finansowe Małych i Średnich Przedsiębiorców, zorganizowane przez Komisję Europejską, podczas którego przedstawiciele przedsiębiorców, rynku finansowego i regulatorów, podsumowali stan i wyniki wdrożenia dotychczasowych unijnych instrumentów finansowych oraz omówili przygotowanie UE do uruchomienia nowych programów w 2014r. 

W spotkaniu wzięły udział europejskie reprezentacje biznesu, m.in.: Business Europe, Europejskie Stowarzyszenie Izb Gospodarczych- Eurochambres, Europejska Federacja Bankowa, Europejskie Stowarzyszenie Funduszy Gwarancyjnych, Europejskie Stowarzyszenie Funduszy VC. Stronę unijną reprezentowali: Parlament Europejski, poszczególne dyrekcje Komisji Europejskiej odpowiedzialne za nowe programy: Dyrekcja ds. Przedsiębiorców i Przemysłu, DG ds. Rynku Finansowego, Dyrekcja ds. Badań i Innowacji oraz Europejski Fundusz Inwestycyjny- unijna instytucja finansowa i główny operator unijnych instrumentów inżynierii finansowej, współpracujący z siecią pośredników finansowych w całej Europie, w tym w Polsce. 

Relacja – Katowice, III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

 „Nauka, Biznes, Samorząd - razem dla gospodarki” to tematyka III-go Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który w dniach 16-18 września odbył się w Katowicach. Wystąpienia inauguracyjnego rozpoczynającego Kongres dokonał Prezydent RP Bronisław Komorowski. Kongres uroczyście otworzyli: Jerzy Buzek, Premier rządu RP w latach 1997-2001, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012, Janusz Piechociński, Wicepremier, Minister Gospodarki, Antonio Tajani, Wiceprzewodniczący KE, Komisarz ds. Przemysłu i Przedsiębiorczości oraz Mirosław Sekuła – Marszałek Województwa Śląskiego.

Krajowy Punkt Kontaktowy Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP) - Instrumenty finansowe dla MŚP wraz z Organizatorami III Europejskiego Kongresu MŚP w Katowicach pragnie zaprosić Państwa do udziału w Sesji:  
 
„WSPARCIE POLSKICH MŚP W PROGRAMACH RAMOWYCH UE- SUKCESY I NIEWYKORZYSTANE SZANSE. JAK ZWIĘKSZYĆ WYKORZYSTANIE PROGRAMÓW RAMOWYCH PRZEZ POLSKICH MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW?”
12 lipca 2013 r odbyło sie spotkanie KPK CIP ze środowiskiem Bankowym w sprawie programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP) oraz na temat nowego programu ramowego na rzecz przedsiębiorczości i konkurencyjności   (COSME)  - następcy ramowego programu CIP. Na spotkaniu eksperci KPK odpowiadali na pytania bankowców i udostępnili materiały informacyjne.
W dniach 11-12 lipca 2013 r. w Konstancinie, z inicjatywy Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU), odbyło się spotkanie dot. omówienia współpracy pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w informowanie społeczeństwa o Funduszach Europejskich. MJWPU reprezentował Główny Punkt Informacyjny w Warszawie oraz Lokalne Punkty Informacyjne Oddziałów Zamiejscowych. Wspomniane Punkty zapewniają funkcjonowanie Systemu Informacji o Funduszach Europejskich na terenie województwa mazowieckiego. 
Strona : | 1 | 2 | [3] | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54
Pliki do pobrania