PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

Strona główna dla eip-kpkzbp
Związek Banków Polskich
Krajowy Punkt Kontaktowy Programu Szczegółowego CIP
na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP) w zakresie
Komponentu Instrumenty Finansowe

* * *

 

UWAGA: od stycznia 2014 r. Krajowy Punkt Kontaktowy prowadzony w Związku Banków Polskich kontynuuje działalność jako Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.
Aktualna strona internetowa KPK:
http://instrumentyfinansoweue.gov.pl


* * *

 

We wrześniu 2007 roku została podpisania umowa między Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Związkiem Banków Polskich na prowadzenie działalności Krajowego Punktu Kontaktowego dla beneficjentów Programu Ramowego na rzecz wzrostu konkurencyjności i innowacji 2007-2013 w zakresie komponentu "Instrumenty Finansowe MSP".

 

Udział w związku w Programie CIP, to kolejny krok Związku w kierunku rozwoju spójnego rynku finansowego w Polsce. Zainicjowana przez ZBP Koalicja Środowisk Finansowych na Rzecz Absorpcji Środków Unii Europejskiej, skupia organizacje będące jego potencjalnymi beneficjentami.

Związek współpracuje też z innymi środowiskami, w tym z kluczowymi dla CIP, tj. z: organizacjami i instytucjami przedsiębiorców, sfery B+R, środowisk finansowych. Jest aktywny w pracach rządu ws. absorpcji środków UE w Polsce. ZBP jest członkiem Rady Rozwoju Rynku Finansowego przy MF, Rady Konsultacyjnej przy PARP, uczestniczy w komitetach monitorujących, grupach. Uczestniczy w pracach w zakresie rozwoju finansowania przedsiębiorczości na forum UE (EFB, Roundtables
between bankers and SMEs).

 

Na stronie znajdziecie Państwo szczegółową informacje o Programie Ramowym na rzecz wzrostu konkurencyjności i innowacji 2007-2013 w zakresie komponentu "Instrumenty Finansowe MSP" oraz działaniach Krajowego Punktu Kontaktowego dla beneficjentów Programu.

Zapraszamy również zainteresowanych do przesyłania pytań lub zgłaszanie chęci udziału w szkoleniach indywidualnych.

 

Aktualności i wydarzenia
W dniach 27-28 października w Warszawie odbyła się Trzecia Doroczna  Konferencja „JEREMIE i JESSICA:  wyniki realizacji”. 
Konferencja zorganizowana była przez Komisję Europejską – DG Polityki Regionalnej oraz Grupę Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Po stronie polskiej stronę organizacyjną i wkład merytoryczny zapewniło Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. 
W DNIACH 26-29 PAŹDZIERNIKA 2011 R. W WARSZAWIE ODBYŁO SIĘ IV FORUM ZARZĄDZANIA WŁASNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ - INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT FORUM 2011.
Forum jest już tradycyjnym miejscem spotkań przedsiębiorców, inwestorów, brokerów własności intelektualnej z twórcami oraz administracji państwowej i samorządowej. Tegoroczne spotkanie, skupiło się na przedsiębiorczości innowacyjnej i kreatywnej i było europejską edycją Global Technology Symposium in Silicon Valley. Partnerami Forum były: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Krajowa Izba Gospodarcza, Krajowy Fundusz Kapitałowy, Bank Gospodarstwa Krajowego, Związek Banków Polskich, oraz Krajowy Punkt Kontaktowy Programu na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP)dla polskiego rynku finansowego. 
Materiały konferencyjne z Forum Korporacyjnego 2011 (Warszawa, 23-25 października 2011 r.) dostępne są na stronie www.forumkorporacyjne.pl 
Zapraszamy serdecznie!
W dniach 23-25 października 2011 r. odbyło się w Warszawie Forum Korporacyjne.
Forum Korporacyjne to jedno z największych tegorocznych spotkań świata finansów z przedsiębiorcami. Tematem wiodącym edycji Forum 2011 było „Finansowanie oraz zarządzanie ryzykiem w działalności europejskich mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Polskie doświadczenia i propozycje na tle Europy”.
W dniach 16-20 października 2011 r. odbyła się wizyta studyjna przedstawicieli polskiego sektora finansowego w funduszu poręczeń kredytowych EUROFIDI (Turyn/ Włochy). Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zorganizowała dla polskich funduszy poręczeniowych wizytę w największym włoskim funduszu poręczeń kredytowych EUROFIDI (założonym w 1999 r.), z siedzibą w Turynie. 
Strona : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | [20] | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54
Pliki do pobrania