PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

Strona główna dla eip-kpkzbp
Związek Banków Polskich
Krajowy Punkt Kontaktowy Programu Szczegółowego CIP
na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP) w zakresie
Komponentu Instrumenty Finansowe

* * *

 

UWAGA: od stycznia 2014 r. Krajowy Punkt Kontaktowy prowadzony w Związku Banków Polskich kontynuuje działalność jako Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.
Aktualna strona internetowa KPK:
http://instrumentyfinansoweue.gov.pl


* * *

 

We wrześniu 2007 roku została podpisania umowa między Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Związkiem Banków Polskich na prowadzenie działalności Krajowego Punktu Kontaktowego dla beneficjentów Programu Ramowego na rzecz wzrostu konkurencyjności i innowacji 2007-2013 w zakresie komponentu "Instrumenty Finansowe MSP".

 

Udział w związku w Programie CIP, to kolejny krok Związku w kierunku rozwoju spójnego rynku finansowego w Polsce. Zainicjowana przez ZBP Koalicja Środowisk Finansowych na Rzecz Absorpcji Środków Unii Europejskiej, skupia organizacje będące jego potencjalnymi beneficjentami.

Związek współpracuje też z innymi środowiskami, w tym z kluczowymi dla CIP, tj. z: organizacjami i instytucjami przedsiębiorców, sfery B+R, środowisk finansowych. Jest aktywny w pracach rządu ws. absorpcji środków UE w Polsce. ZBP jest członkiem Rady Rozwoju Rynku Finansowego przy MF, Rady Konsultacyjnej przy PARP, uczestniczy w komitetach monitorujących, grupach. Uczestniczy w pracach w zakresie rozwoju finansowania przedsiębiorczości na forum UE (EFB, Roundtables
between bankers and SMEs).

 

Na stronie znajdziecie Państwo szczegółową informacje o Programie Ramowym na rzecz wzrostu konkurencyjności i innowacji 2007-2013 w zakresie komponentu "Instrumenty Finansowe MSP" oraz działaniach Krajowego Punktu Kontaktowego dla beneficjentów Programu.

Zapraszamy również zainteresowanych do przesyłania pytań lub zgłaszanie chęci udziału w szkoleniach indywidualnych.

 

Aktualności i wydarzenia
Krajowy Punkt Kontaktowy przy Związku Banków Polskich dla polskiego rynku finansowego oraz Bank Gospodarstwa Krajowego mają zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję "Dni Instrumentów Inżynierii Finansowej Unii Europejskiej w Polsce", która odbędzie się w dniach 7-8 grudnia 2011 r. w Warszawie, w Klubie Bankowca, ul. Smolna 6.

Dni Instrumentów Inżynierii Finansowej Unii Europejskiej w Polsce są unikalnym corocznym spotkaniem przedstawicieli instytucji zaangażowanych w procesy absorpcji środków unijnych, ekspertów ds. inżynierii finansowej, instytucji finansowych, organizacji beneficjentów i samych beneficjentów oraz dziennikarzy specjalizujących się w tematyce. Celem jest informowanie, promowanie i rekomendacje ws. wszystkich wdrażanych w Polsce instrumentów inżynierii finansowej realizowanych w ramach łącznie 21 programów (ramowych, krajowych i regionalnych).
W dniach 1-2 grudnia 2011 r. w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli funduszy pożyczkowych. Spotkanie było okazją do przedstawienia przez różne instytucje odpowiedzialne za wdrażanie środków unijnych aktualnego stanu wykorzystania środków UE przeznaczonych dla MŚP oraz dostępnych dotychczas informacji  na temat perspektywy rozwoju funduszy pożyczkowych w nowym okresie programowania, tj. po roku 2013. 
W dniu 30 listopada 2011 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Możliwości pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania działalności innowacyjnej i inwestycyjnej przez przedsiębiorców w ramach III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka”. W konferencji uczestniczył wiceminister gospodarki p. Mieczysław Kasprzak, jako przedstawiciel instytucji pośredniczącej w realizacji priorytetu „Kapitał dla Innowacji”. 
18 listopada br. w Warszawie odbyło się spotkanie Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) z delegacją Związku  Banków Polskich, w tym z KPK CIP. W spotkaniu wzięli udział: Anton Rop, wiceprezes, odpowiedzialny za region Europy Środkowo-Wschodniej, Tilman Seibert, dyrektor Departamentu do Inwestycji w Europie Środkowej, Anita Fuersetenberg, dyrektor Departamentu ds. Inwestycji w Rejonie Bałtyckim, Kim Kreilgaard, szef Polskiej Dywizji w EBI. Ze strony ZBP uczestniczyli: Krzysztof Pietraszkeiwicz, prezes ZBP, Paweł Pniewski, dyrektor Zespołu ds. Współpracy Międzynarodowej zaś Krajowy Punkt Kontaktowy Programu ramowego CIP dla polskiego rynku finansowego reprezentował jego dyrektor-  Arkadiusz Lewicki.
W dniu 3 listopada 2011 r. w Warszawie odbyło się VIII posiedzenie Grupy roboczej ds. MŚP przy KK NSRO.
Spotkaniu przewodniczyła p. dr  Małgorzata Starczewska – Krzysztoszek , Główna Ekonomistka PKPP Lewiatan. W posiedzenie udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, PKPP Lewiatan, przedstawiciele regionów zaangażowani w implementację działań Regionalnych Programów Operacyjnych skierowanych do małych i średnich przedsiębiorstw oraz Krajowych Punktów Kontaktowych: Programów Badawczych UE oraz Programu CIP dla polskiego rynku finansowego. 
Strona : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | [19] | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54
Pliki do pobrania