PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

Strona główna dla eip-kpkzbp
Związek Banków Polskich
Krajowy Punkt Kontaktowy Programu Szczegółowego CIP
na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP) w zakresie
Komponentu Instrumenty Finansowe

* * *

 

UWAGA: od stycznia 2014 r. Krajowy Punkt Kontaktowy prowadzony w Związku Banków Polskich kontynuuje działalność jako Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.
Aktualna strona internetowa KPK:
http://instrumentyfinansoweue.gov.pl


* * *

 

We wrześniu 2007 roku została podpisania umowa między Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Związkiem Banków Polskich na prowadzenie działalności Krajowego Punktu Kontaktowego dla beneficjentów Programu Ramowego na rzecz wzrostu konkurencyjności i innowacji 2007-2013 w zakresie komponentu "Instrumenty Finansowe MSP".

 

Udział w związku w Programie CIP, to kolejny krok Związku w kierunku rozwoju spójnego rynku finansowego w Polsce. Zainicjowana przez ZBP Koalicja Środowisk Finansowych na Rzecz Absorpcji Środków Unii Europejskiej, skupia organizacje będące jego potencjalnymi beneficjentami.

Związek współpracuje też z innymi środowiskami, w tym z kluczowymi dla CIP, tj. z: organizacjami i instytucjami przedsiębiorców, sfery B+R, środowisk finansowych. Jest aktywny w pracach rządu ws. absorpcji środków UE w Polsce. ZBP jest członkiem Rady Rozwoju Rynku Finansowego przy MF, Rady Konsultacyjnej przy PARP, uczestniczy w komitetach monitorujących, grupach. Uczestniczy w pracach w zakresie rozwoju finansowania przedsiębiorczości na forum UE (EFB, Roundtables
between bankers and SMEs).

 

Na stronie znajdziecie Państwo szczegółową informacje o Programie Ramowym na rzecz wzrostu konkurencyjności i innowacji 2007-2013 w zakresie komponentu "Instrumenty Finansowe MSP" oraz działaniach Krajowego Punktu Kontaktowego dla beneficjentów Programu.

Zapraszamy również zainteresowanych do przesyłania pytań lub zgłaszanie chęci udziału w szkoleniach indywidualnych.

 

Aktualności i wydarzenia
W dniu 12 stycznia br.  odbyła się konferencja „Przedsiębiorcy w roku 2012. Kryzys, stabilizacja, czy rozwój?”. Organizatorami konferencji byli Krajowa Izba Gospodarcza, Związek Banków Polskich oraz Kancelaria Bird&Bird. Spotkanie otworzyły wystąpienia Organizatorów, p. Andrzeja Arendarskiego, Prezesa KIG i p. Krzysztofa Pietraszkiewicza, Prezesa ZBP.  Partnerem konferencji był Krajowy Punkt Kontaktowy Programu CIP dla polskiego rynku finansowego.
 
Tematem przewodnim dyskusji były perspektywy gospodarcze kraju oraz finansowania polskich przedsiębiorców w roku 2012. Uczestnicy spotkania mieli możliwość zapoznania się ze zdaniem przedstawicieli sektora bankowego, biorących udział w panelu dyskusyjnym, a także Ministerstwa Gospodarki reprezentowanego przez p. Grażynę Henclewską – Podsekretarza Stanu, p. prof. Witolda Orłowskiego – Członka Rady Gospodarczej przy Premierze RP, p. Wojciecha Kwaśniaka – Zastępcy Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego oraz – na zakończenie konferencji – p. prof. Marka Belki, Prezesa Narodowego Banku Polskiego.
25 stycznia 2012 w Luksemburgu odbyła się międzynarodowa konferencja nt. unijnych instrumentów finansowych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Organizatorami spotkania oprócz byli: Komisja Europejska i Europejski Fundusz Inwestycyjny. W spotkaniu wzięło udział ok. 200 osób, w tym przedstawiciele Państw Członkowskich UE - Europejscy Rzecznicy MŚP a także przedstawiciele rynku finansowego. 
Krajowy Punkt Kontaktowy programu CIP instrumenty finansowe dla MŚP jako Partner, a także Organizatorzy Krajowa Izba Gospodarcza, Związek Banków Polskich oraz Kancelaria Bird & Bird mają przyjemność zaprosić do udziału w konferencji pt.: „Przedsiębiorcy w roku 2012. Kryzys, stabilizacja, czy rozwój?”. Konferencja odbędzie się 12 stycznia 2012 r. od godz. 11.00 w Sali 30, w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej przy ul. Trębackiej 4 w Warszawie.
W dniu 15 grudnia 2011 r. w Gdańsku odbyło się spotkanie informacyjne dla beneficjentów programów unijnych. Organizatorem spotkania był Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich działający przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego a  adresatami -przedsiębiorcy, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe działające w zakresie funduszy unijnych, przedstawiciele uczelni.
W dniu 13 grudnia 2011 r. w Warszawie odbyło się kolejne posiedzenie Grupy ds. MŚP działającej w ramach Komitetu Koordynacyjnego NSS.  Ostatnie posiedzenie poświęcone było pracom nad zbadaniem luki finansowej dla instrumentów inżynierii finansowej na lata 2014-2020. 
Strona : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | [18] | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54
Pliki do pobrania