PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

Strona główna dla eip-kpkzbp
Związek Banków Polskich
Krajowy Punkt Kontaktowy Programu Szczegółowego CIP
na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP) w zakresie
Komponentu Instrumenty Finansowe

* * *

 

UWAGA: od stycznia 2014 r. Krajowy Punkt Kontaktowy prowadzony w Związku Banków Polskich kontynuuje działalność jako Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.
Aktualna strona internetowa KPK:
http://instrumentyfinansoweue.gov.pl


* * *

 

We wrześniu 2007 roku została podpisania umowa między Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Związkiem Banków Polskich na prowadzenie działalności Krajowego Punktu Kontaktowego dla beneficjentów Programu Ramowego na rzecz wzrostu konkurencyjności i innowacji 2007-2013 w zakresie komponentu "Instrumenty Finansowe MSP".

 

Udział w związku w Programie CIP, to kolejny krok Związku w kierunku rozwoju spójnego rynku finansowego w Polsce. Zainicjowana przez ZBP Koalicja Środowisk Finansowych na Rzecz Absorpcji Środków Unii Europejskiej, skupia organizacje będące jego potencjalnymi beneficjentami.

Związek współpracuje też z innymi środowiskami, w tym z kluczowymi dla CIP, tj. z: organizacjami i instytucjami przedsiębiorców, sfery B+R, środowisk finansowych. Jest aktywny w pracach rządu ws. absorpcji środków UE w Polsce. ZBP jest członkiem Rady Rozwoju Rynku Finansowego przy MF, Rady Konsultacyjnej przy PARP, uczestniczy w komitetach monitorujących, grupach. Uczestniczy w pracach w zakresie rozwoju finansowania przedsiębiorczości na forum UE (EFB, Roundtables
between bankers and SMEs).

 

Na stronie znajdziecie Państwo szczegółową informacje o Programie Ramowym na rzecz wzrostu konkurencyjności i innowacji 2007-2013 w zakresie komponentu "Instrumenty Finansowe MSP" oraz działaniach Krajowego Punktu Kontaktowego dla beneficjentów Programu.

Zapraszamy również zainteresowanych do przesyłania pytań lub zgłaszanie chęci udziału w szkoleniach indywidualnych.

 

Aktualności i wydarzenia

 

 

Ponad 600 milionów preferencyjnego finansowania w ramach programu CIP trafiło już do polskich MSP

 

INFORMACJA PRASOWA 

Konferencja prasowa,  11 września 2012 Warszawa, siedziba KPK CIP –Instrumenty Finansowe dla MSP

 

Zadaniem Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP) przede wszystkim jest zwiększanie konkurencyjności przedsiębiorstw, w szczególności MMŚP, promowanie wszelkich form innowacji, przyspieszenie oraz promowanie rozwoju efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. Budżet programu to ponad 3,6 mld EUR, z tego 1,13 mld stanowi komponent „Instrumenty Finansowe dla MŚP”. 

 

- Ponad 600 milionów preferencyjnego finansowania trafiło już do MŚP, w tym ponad połowa do start up-ów. Odnotowujemy także wysoką efektywność zaangażowanych środków publicznych. W CIP publiczne euro generuje kilkadziesiąt euro dla przedsiębiorcy co powinno być dobrym tropem dla przyszłej perspektywy finansowej- mówi Arkadiusz Lewicki, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programu CIP dla rynku finansowego w Polsce. 

 

 

Warszawa, 27 czerwca 2012 r. - Seminarium „Efektywny rynek inwestycji venture capital w Polsce. Koinwestycje – praktyka i perspektywy. Jakie formy wsparcia są potrzebne inwestorom?”
 Seminarium o charakterze okrągłego stołu zgromadziło ok. 50 osób – przedstawicieli zespołów zarządzających funduszy vc, sieci aniołów biznesu, przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu, takich jak PARP i ZBP. Punkt wyjścia do dyskusji stanowił problem z podażą projektów oraz popyt ze strony kapitału  ryzyka.  Opinię w sprawie aktualnych możliwości współpracy banków i dojrzałych firm z inwestorami vc przedstawił dyrektor w Związku Banków Polskich, p. Norbert Jeziolowicz.
W dniu 27 czerwca 2012 r. w Warszawie, Polonia Palace Hotel, al. Jerozolimskie 45, Sala Ludwikowska o godz. 11:00 odbędzie się seminarium pt. „Efektywny rynek inwestycji venture capital w Polsce. Koinwestycje – praktyka i perspektywy. Jakie formy wsparcia są potrzebne inwestorom?”. Organizatorem spotkania jest SECUS wsparcie biznesu Sp. z o.o., a patronatu nad wydarzeniem udzielił Krajowy Punkt Kontaktowy Programu Ramowego CIP, przy Związku Banków Polskich.

W dniach 4-5 czerwca 2012 r. w Krakowie odbyła sie międzynarodowa konferencja w ramach Tygodnia Innowacyjnych Regionów (WIRE) 2012. Była to już trzecia edycja takiego wydarzenia, w tym roku organizowana w Polsce przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej,  w bliskiej  współpracy z Komisją Europejską.

5 czerwca 2012 roku Krajowy Punkt Kontaktowy Programu CIP dla polskiego rynku finansowego we współpracy z Centralnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich podczas spotkania informacyjnego przy ul. Zielnej 3/5 przeprowadził prezentację europejskich instrumentów finansowych  dla małych i średnich przedsiębiorców. 

 

 

Strona : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | [16] | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54
Pliki do pobrania